Carole Willis

Carole_Willis.JPGCarole Willis

Braint fyddai cael y cyfle i gynrychioli ward Pontyclun ar Gyngor Rhondda Cynon Taf a rhoi llais cryf i'r ardal hon. Teimlaf yn gryf bod angen newid ar ein cyngor. Dyw hi ddim yn iawn fod Treth y Cyngor yn yr ardal hon yn uwch nag yw'r dreth mewn ardaloedd cyfagos fel Caerdydd neu Gaerffili. Er gwaethaf hynny rydym yn dal wedi gweld Llafur yn torri swyddi a gwasanaethau dros y blynyddoedd diwethaf.
Mae'n bryd i ni gael cyngor sy'n sicrhau gwerth am arian ac sy'n gwrando ar y bobl sy'n ei ethol.


Mae angen, er enghraifft, i ni orfodi'r cyngor i wrando ar y pryderon am ddatblygu 460 o dai yng Nghefn yr Hendy. Mae'n gwasanaethau eisoes dan bwysau a'r traffic ar ein ffyrdd yn ofnadwy. Rwy'n rhoi fy ngair y byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i atal gor-ddatblygu. Ewch i dudalen Facebook 'Save Cefn yr Hendy' i gael mwy o wybodaeth am y datblygiad posib hwn.
Diolch yn fawr,
Carole Willis


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.