Dewisiwch Danny fel eich cynghorydd nesaf

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod Danny Grehan wedi cael ei ddewis i gynrychioli Plaid Cymru yn Nwyrain Tonyrefail yn etholiadau’r cyngor (Mai 2017).

Danny_Grehan_small.png

 

“Dw i ‘di byw yn Nhonyrefail ers bron i 30 mlynedd, yn byw gyda fy ngwraig, Helen Prosser, a’n plant ar High Street. Yn ogystal â fy ngwaith fel actor, rydw i hefyd yn gweithio i Leanne Wood yn y Rhondda.

Mae tai yn codi ym mhob cae gwag erbyn hyn – mae bron i fil o dai newydd eto i ddod. Er hyn, does dim ystyriaeth wedi bod i anghenion y gymuned, neu a yw Ton yn gallu dygymod â’r holl dai newydd – mae’r heolydd yn ddigon prysur yn barod, ac mae hi bron yn amhosib cael apwyntiad meddyg fel y mae. Mae angen meddwl am anghenion Ton cyn caniatau yr holl gynlluniau yma.


Ymrwymaf i gynrychioli pobl Tonyrefail hyd eithaf fy ngallu. Credaf y bydd Plaid Cymru yn gallu creu cyngor llawer iawn gwell, wedi ei reoli’n well ac yn fwy atebol. Mae’r cyngor yn ddiffygiol mewn cymaint o feysydd. Mae’n rhaid i bethau newid yn RhCT!


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.