'Dw-Dolig'

Christmas Tree

 

Digwyddiad Cymdeithasol Rhithwir y Nadolig

21ain Rhagfyr 2020 8:00 yh

Yn agored i bob Aelod o Blaid Cymru

Cyfle i sgwrsio am bopeth sydd yn digwydd ym Mhontypridd a gyda'r Blaid mewn awyrgylch anffurfiol.

Ymunwch â'n hymgeisydd Senedd Heledd Fychan wrth i ni edrych yn ôl ar 2020 ac ymlaen at 2021!

RSVP ac fe anfonwn ddolen atoch i ymuno â ni.

PRYD
December 21, 2020 at 8:00pm - 9:30pm
BLE
Zoom
Pontypridd CF37 4sl
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Geraint · · 07769657122

A fyddwch yn dod?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.