Covid19

Covid19 - Plaid's Plan

Ymateb Plaid Cymru i’r Coronafeirws

Mae Plaid Cymru yn gweithio’n ddiflino i helpu Cymru i oresgyn yr argyfwng Coronafeirws. Dyma bopeth yr ydym am i chi wybod wrth i ni weithio gyda’n gilydd i drechu’r firws.

Cliciwch yma er mwyn darllen Cynllun 7 pwynt Plaid Cymru.

Y newyddion Diweddaraf

 

Darllen ein cynllun yma https://www.plaid.cymru/7_point_plan

Beth y gall pawb wneud i drechu Coronafirws

Yr ydym yn annog pawb i ddilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth. O wefan Llywodraeth y DG y daeth y cyngor isod.

Aros gartref:

  • peidiwch â mynd allan heblaw i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond pan nad yw hi'n ymarferol rhesymol i weithio gartref)
  • arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Gall unrhyw un ledaenu'r feirws.

Beth i’w wneud os oes gennych symptomau

Arhoswch gartref am 7 diwrnod os yw un o’r isod arnoch:

  • gwres uchel
  • peswch newydd parhaus

os ydych yn byw gyda phobl eraill, dylent aros gartref am 14 dirnod o’r dydd y cafodd y person cyntaf symptomau.

Bydd hyn yn helpu i amddiffyn eraill yn eich cymuned tra byddwch yn heintus.

Peidiwch â mynd i feddygfa meddyg teulu, fferyllfa nac ysbyty.

Does dim rhaid i chi gysylltu ag NHS 111 i ddweud wrthynt eich bod yn aros gartref.

Nid oes angen profi am goronafirws os ydych yn aros gartref.

Mae’r cyngor hwn yn debyg o fod ar gael am rai wythnosau.

Dolenni defnyddiol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gov.UK

World Health Organisation


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.