Cyfrannwch

 Taff Ely Candidates 2022

Mae Plaid Cymru, yn anhebyg i'r prif bleidiau, yn ddibynnol ar gyfraniadau gan bobl gyffredin. Mae pob cyfraniad a gawn ni yn gwneud gwahaniaeth i’n hymgyrchoedd. Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu ar y materion sydd bwysicaf i chi, a’r mwyaf o roddion a gawn ni gan ein cefnogwyr y mwyaf effeithiol fydd yr ymgyrchoedd. Rydym nawr ar ganol ymgyrch i gipio sedd Pontypridd yn yr Etholiad Cyffredinol. 

 • £25 Talu am argraffu 500 o daflenni
 • £50 Talu am 20 poster gardd
 • £100 Talu am hysbyseb ar y we
 • £1000 Talu am daflen ar gyfer Pontypridd gyfan.


Mae pob un rhodd yn bwysig. Os os oes modd i chi gyfrannu, gwnewch os gwelwch chi'n dda. Rhanwch y dudalen hon i'ch cyfeillion ac i bawb ar y gwefannau cymdeithasol. Diolch

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000
Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 I’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 I rhoi gwybod I’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch at http://www.electoralcommission.gov.uk

 


Dangos 7 o ymatebion

 • Penri Williams
  donated 2022-09-04 09:03:24 +0100
 • Huw Griffiths
  donated 2021-03-19 09:35:26 +0000
 • Eleri Griffiths
  donated via 2021-01-14 19:51:38 +0000
 • Danny Grehan
  donated 2021-01-14 14:19:33 +0000
 • Helen Prosser
  donated 2021-01-13 22:42:10 +0000
 • Eleri Huws
  donated 2019-11-03 17:32:25 +0000
 • Dani Thomas
  donated 2017-05-28 20:28:13 +0100