Ymgeisydd yr Etholiad Cyffredinol

Fflur Elin yw ein hymgeisydd

 Lawnsio_1.jpg

Fflur Elin o Donyrefail sydd wedi ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer etholaeth Pontypridd. 

Meddai Fflur:

Fy enw i yw Fflur a dw i’n byw yn Nhonyrefail gyda fy nheulu. Ar hyn o bryd fi yw Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac mae gen i record o ennill ar gyfer myfyrwyr. Dw i wedi sicrhau ad-daliadau rhent ar gyfer myfyrwyr oedd yn byw mewn tai o safon wael ac wedi chwarae rhan mewn sicrhau fod y system addysg uwch newydd yng Nghymru yn un sydd yn gweithio i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel a myfyrwyr sydd â dyletswyddau gofalu.

 

Fel nifer ohonoch chi, dw i wedi teimlo’n rhwystredig o weld effaith toriadau a hefyd diffyg gweledigaeth ar gyfer ein cymuned. Rydw i am wneud yn siŵr fod ein llais yn cael ei glywed ac nad yw Cymru’n dioddef yn ariannol wedi Brexit.


Os caf fy ethol, bydda i’n gweithio’n galed dros Bontypridd a thros Gymru. Gyda’ch cefnogaeth ar Fehefin 8fed gallwn ni ddangos fod gan Gymru lais ac y gallwn ddewis ffordd well, ffordd newydd, sydd ddim wedi ei gyrru gan ofn a chasineb.

Pleidleisiwch dros Fflur Elin – Plaid Cymru ar Fehefin 8fed

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.