Llofnodi ein Deiseb - Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd

header-image-flood.jpg

Ar 9 Rhagfyr 2020, bydd y Senedd yn trafod a ddylid cynnal ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd a effeithiodd cymunedau ar draws RhCT yn gynharach eleni.

Er gwaethaf cefnogi ymchwiliad i'r llifogydd a effeithiwyd ar rannau o Loegr, mae Llafur Cymru wedi gwrthod cefnogi un ar gyfer RhCT.

Rydym yn annog Llywodraeth Cymru a holl Aelodau'r Senedd i gefnogi ymchwiliad llawn, annibynnol, agored a chyhoeddus i’r llifogydd effeithiodd cartrefi a busnesau ar draws Rhondda Cynon Taf yn 2020, a bod camau priodol yn cael eu cymryd i unioni unrhyw faterion fel y gellir atal difrod tebyg rhag digwydd eto.

Dangoswch eich cefnogaeth drwy lofnodi ein deiseb.

Cysylltwch hefyd â'ch Aelod Senedd lleol a'u hannog i gefnogi'r ymchwiliad. Gallwch ddod o hyd i'ch cynrychiolydd yma.

18 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.