Achubwch Cartref Gofal Garth Olwg

Mae'r ddeiseb yma nawr wedi cau

 

Achubwch Cartref Gofal Garth Olwg

garth_olwg.PNG

Mae Cartref Gofal Garth Olwg wedi gweithio'n wych dros ein cymuned am bron i 60 mlynedd. Galwn ar Gabinet Cyngor RhCTaf i ailfeddwl eu penderfyniad i gau'r cartref gofal, fyddai'n gwirdroi eu penderfyniad blaenorol i gadw'r cartref ar agor. Mae'r Cartref wedi bod yn hanfodol i'n trigolion sydd ddim bellaf yn gallu byw yn eu cartrefu eu hunain. Mae hyn yn fwriad creulon i'r bobl sy'n byw yna, yn enwedig y rhai sydd wedi symud o gartrefi eraill yn ddiwweddar, ynghyd a'r staff ymroddedig. 

Arwyddwch y ddeiseb trwy glicio ar y linc YMA.

Rhowch wybod i'r Cyngor am eich teimladau cyn i'r ymgynghoriad gau ar 27 Ionawr 2023 trwy ebostio [email protected] 


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Danny Grehan
    published this page in Ymgyrchoedd 2022-12-13 14:58:47 +0000
  • Danny Grehan
    published this page in Ymgyrchoedd 2022-12-13 14:58:47 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.