Stopiwch yr apêl - Llofnodwch ein deiseb nawr

Rydym ni, sydd wedi llofnodi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf i wrthdroi eu penderfyniad i apelio yn erbyn dyfarniad yr Uchel Lys parthed ad-drefnu ysgolion yn ardal Pontypridd.

Ar Fedi 24ain 2020, cyhoeddodd Cyngor Rhondda Cynon Taf y byddent yn apelio yn erbyn canlyniad yr Adolygiad Barnwrol parthed ad-drefnu a fyddai wedi gweld ysgolion a dosbarthiadau chweched dosbarth yn cau, ac a fyddai'n cael effaith mawr ar fynediad cyfartal i addysg Gymraeg.


Rydym yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru i roi gorau i'w hapêl ac yn hytrach ymgysylltu â chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau amgen, yn hytrach na dilyn y camau costus hyn.


Llofnodwch a rhannwch i leisio'ch barn!

11 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.