Cam yn Nes at Sicrhau Cyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd

Cyrhaeddodd deiseb Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf y 5000 o lofnodion angenrheidiol, a bydd nawr yn cael ei ystyried ar gyfer dadl yn y Senedd.

Sefydlwyd y ddeiseb gan y Cynghorydd dros dref Pontypridd ac ymgeisydd y Senedd Heledd Fychan, i alw am ymchwiliad llawn, annibynnol, agored a cyhoeddus i’r llifogydd effeithiodd cartrefi a busnesau ar draws Rhondda Cynon Taf yn gynharach eleni.

Llofnodwyd y ddeiseb gan ychydig dros 6,000 o bobl a bydd nawr yn cael ei drafod gan Bwyllgor Deisebau'r Senedd pan fydd Aelodau’r Senedd yn dychwelyd o doriad yr haf.

Wrth ymateb i lwyddiant y ddeiseb, dywedodd y Cynghorydd Fychan: "Dechreuais y ddeiseb hon ar ran y trigolion a'r busnesau gafodd eu heffiethio gan y llifogydd, i sicrhau yr atebion y maent yn eu haeddu. Rhaid inni yn awr gael ymchwiliad brys, cyflym a manwl, fel bod eu profiadau'n cael eu clywed. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau'r buddsoddiad sydd ei angen i atal hyn rhag digwydd eto.

"Mae pobl yn byw mewn ofn bob tro y ceir glaw trwm, ac nid yw'r buddsoddiad hyd yma yn agos at fod yn ddigonol. Gyda'r tywydd yn mynd yn fwy eithafol oherwydd y newidiadau i'n hinsawdd, rhaid i ni sicrhau bod ein hamddiffynfeydd rhag llifogydd yn ddigonol yn ogystal â rhoi mwy o gymorth i'r rhai sydd mewn perygl o lifogydd."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.