Deiseb Sbwriel - Dylid argraffu rhifau ceir ar bob pecyn bwyd "Drive-Through"

fast_food.jpg

Ailagorodd fwytai bwyd cyflym yng Nghymru ddydd Llun 2 Mehefin. Ers hynny rydym wedi gweld cynnydd yn y sbwriel a ollyngwyd yn ein cymunedau ar ôl ymweliadau â'r "Drive-Through".

Dylai pobl ddefnyddio'r biniau a ddarperir neu fynd â'u sbwriel adref. Nid yw ei daflu allan o'r car yn dderbyniol.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i'w gwneud yn orfodol i fwytai bwyd cyflym sydd â chyfleusterau "Drive-Through" argraffu rhifau ceir ar bob pecynnu fel y gellir olrhain y sbwriel.

Os ydych yn cytuno, llofnodwch y ddeiseb.

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

  • Danny Grehan
    signed 2020-06-20 21:44:43 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.