Mae Plaid Cymru yn croesawu camau i wahardd gwastraff plastig

microbeads.JPG“Mae dros 8 miliwn tunnell o blastig yn cyrraedd y moroedd bob blwyddyn, ac y mae hyn yn effeithio ar o leiaf 136 rhywogaeth o fywyd y môr, megis adar y glannau.

Mewn ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru, mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi dweud y bwriada Llywodraeth Cymru wahardd meicro-gleiniau.
Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas AC y Canolbarth a’r Gorllewin:

 

“Os ydych yn hoff o bysgod cregyn, gallwch fod yn llyncu hyd at 11,000 darn o feicroblastig bob blwyddyn.


“Byddai gwaharddiad ar gynhyrchu a gwerthu colur sy’n cynnwys meicro-gleiniau plastig yn helpu i dorri i lawr ar swm y plastig yn ein moroedd ac ar hyd ein glannau.”


Yn ei hateb i gwestiwn ysgrifenedig, dywed yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths:


“Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn gosod gwaharddiad ar gynhyrchu a gwerthu colur a chynhyrchion gofal personol sydd yn cynnwys meicro-gleiniau plastig. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn nes ymlaen eleni ar weithredu a gorfodi’r gwaharddiad yng Nghymru. Bydd gwahardd y cynhyrchion hyn yn helpu i leihau swm y plastig fydd yn mynd i amgylchedd y môr.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.