Y Miwni i Ail-agor

O'r diwedd, mae gobaith ar gyfer dyfodol y Muni. Mae Pontypridd wedi bod gymaint tlotach fel tref ers i'r Muni gau. 

Roeddwn yn falch iawn o weld y Cabinet yn cydnabod pwysigrwydd y Muni i Bontypridd a'r ardal yn ehangach heddiw, ac yn cytuno i gefnogi y cynlluniau uchelgeisiol yma fydda'i yn sicrhau dyfodol y Muni. Byddaf yn parhau i frwydro a cefnogi'r Muni tan bydd y cynlluniau yn wedi eu gwireddu. Ac yn brwydro wedi hynny i sicrhau cefnogaeth parhaol y Cyngor i'r fenter.

 

Cyng. Heledd Fychan

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.