Newyddion

Cylchlythyr Heledd Fychan MS

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn Beirniadu’r Penderfyniad i Gau Cartref Gofal Garth Olwg

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf i gymeradwyo cynnig i gau Cartref Gofal Garth Olwg, mae Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru wedi mynegi ei siom ar ran trigolion a staff y cartref. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tonyrefail Litter Pickers

Cyng Plaid dros Ddwyrain Tonyrefail gyda Litterpickers gwlyb a mwdlyd! Ond clirion nhw llwyth o sbwriel, gan gynwys plastic bêls mawr.

Tonyrefail_Litter_Pickers.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cuts to bus services in Wales could prove “catastrophic”

Creative Commns licence - Secret Coach Park

Yr wythnos diwethaf, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai’r toriad i Gynllun Argyfwng Bysiau (BES) – a oedd i fod i ddod i ben yn wreiddiol ym mis Mawrth 2023 – yn cael ei ymestyn i fis Mehefin 2023.

Fodd bynnag, wrth siarad mewn Cwestiynau i’r Prif Weinidog, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, mai’r cyfan a wna hyn oedd oedi’r risg i wasanaethau a swyddi – pryder a godwyd yn flaenorol gan y corff diwydiant Coach and Bus Association Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yma O Hyd

Ar y diwrnod y mae Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yng Nghwpan Pêl-droed y Byd ers 60 mlynedd dyma erthygl a gyhoeddwyd gan https://nation.cymru/ ac a ysgrifennwyd gan Heledd Fychan MS.


Whilst getting ready for school one morning last week, my nine-year-old son was singing ‘Yma o Hyd’.

He’s also been singing it in his class and in the schoolyard with his friends – an indication that Dafydd Iwan’s epic song and the Cymru Men’s Football Team anthem for the World Cup have captured the imagination and hearts of a new generation of fans.

And with Cymru’s journey at the World Cup starting tomorrow, we’ll no doubt be hearing a lot more of ‘Yma o Hyd’ in the coming days and weeks.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Rhaid i Lafur wrthod celwyddau Brexit’ – Plaid Cymru

Liz Saville Roberts yn rhybuddio bydd Llafur yn wynebu’r un problemau enbyd â’r Torïaid

Heddiw (dydd Sadwrn 21 Hydref) bydd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, yn rhoi araith i gynhadledd flynyddol Plaid Cymru yn Llandudno.

Fe fydd hi’n rhybuddio plaid Lafur Keir Starmer y byddan nhw’n wynebu’r “un problemau enbyd” â’r Torïaid os ydyn nhw’n methu â gwrthod “celwyddau Brexit”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

"Debit Card"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

Dyna alwad Cynghorydd Tref Pontypridd, Dawn Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru’n “Llaesu dwylo tra bod Cymru’n rhewi”

Llaesu dwylo tra bod Cymru’n rhewi“Roedd Plaid Cymru yn gweld hyn yn dod. Mae Llywodraeth yr Alban wedi gweithredu. Yn y cyfamser mae Llafur Cymru yn llusgo eu sodlau. Mae angen rhewi rhent a gwahardd troi allan tenantiaid yng Nghymru, rwan.” – Mabon ap Gwynfor AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddugoliaeth Ynysybwl

Heledd Fychan MS, Cllr Amanda Ellis and Cllr Paula Evans

Heledd Fychan MS, Cyng Amanda Ellis a'r Cynghorydd Paula Evans sydd newydd ei hethol yn y Cyfrif yng Nghanolfan Gymunedol Ynysybwl.

Fe wnaethom ni! Diolch am yr holl waith caled a wnaeth cymaint o wirfoddolwyr, pob taflen a ddosbarthwyd a phob drws yn cael ei gnocio, i gyd wedi talu ar ei ganfed.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng ynni: Gostyngwch y cap prisiau a’i rewi yn awr

Gas

‘Absenoldeb rhyfeddol yr arweinyddiaeth’ gan San Steffan yn ‘hollol anfaddeuol’, medd Liz Saville Roberts

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, heddiw (Iau 25 Awst) wedi galw ar lywodraeth y DG i ddychwelyd y cap prisiau i’r lefelau yr oeddynt cyn mis Ebrill. Galwodd y blaid hefyd am i’r cap prisiau gael ei ymestyn i fusnesau bychain ac elusennau, nad ydynt wedi eu cynnwys ar hyn o bryd, ac am i gefnogaeth ariannol i aelwydydd bregus gael ei ddyblu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.