Newyddion

Ail Datblygu Pontypridd - Cynllunio

Taff_Vale_1_(1).jpg Ar ddydd Iau 9fed o Fedi, daeth datblygiad arfaethedig yr hen ganolfan siopa Cwm Taf ym Mhontypridd gerbron Pwyllgor Cynllunio RhCT.

Fe gafodd ganiatâd cynllunio ac er bod Plaid Cymru yn cefnogi'r buddsoddiad ym Mhontypridd, siaradodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros y Dref, yn y cyfarfod i fynegi pryderon trigolion, fel eu bod wedi eu cofnodi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Plaid Cymru yn croesawu camau i wahardd gwastraff plastig

microbeads.JPG“Mae dros 8 miliwn tunnell o blastig yn cyrraedd y moroedd bob blwyddyn, ac y mae hyn yn effeithio ar o leiaf 136 rhywogaeth o fywyd y môr, megis adar y glannau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arolwg Tref Pontypridd

Voice_Awst_2017.JPG

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail-ddatblygiadau ym Mhontypridd

heledd_fychan_head_and_shoulders.jpg

Mewn cyfarfod diweddar o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, ceisiodd y Cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer Tref Pontypridd, Heledd Fychan, gael sicrwydd ynghylch y nifer o swyddi newydd fydd yn cael eu creu drwy ddatblygiadau amrywiol ym Mhontypridd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnyrch misglwyf mewn ysgolion

Plaid Cymru yn sicrhau ymrwymiad i ymestyn argaeledd cynnyrch misglwyf mewn ysgolion.

tampons.JPG

Yn y cyfarfod ar ddydd Mercher 19 o Orffennaf o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sicrhaodd Cynghorwyr Plaid Cymru ymrwymiad gan Arweinydd y Cyngor am adolygiad brys er mwyn sicrhau bod pob disgybl benywaidd yn gallu cael cynnyrch misglwyf am ddim mewn ysgolion ar draws Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Fflur Elin yw ein hymgeisydd ym Mhontypridd

Dewch i gwrdd â'r ymgeisydd

DSC_0005-2a.jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgeisydd yr Etholiad Cyffredinol

Fflur Elin yw ein hymgeisydd

 Lawnsio_1.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwion Rees a Steven Owen - Llanilltud Faerdref

Steve_Owen_and_Gwion_Rees_hedge_for_website.jpgSteven Owen

Rwy'n falch iawn o fod wedi byw yn Llanilltud Faerdref trwy gydol fy mywyd. Es i i Ysgol Bryn Celynnog, Prifysgol Morgannwg ac yna i Abertawe i wneud Gradd Feistr. Rwy'n gynorthwyydd dysgu, yn gweithio'n rhan amser fel gofalwr i ddyn lleol ac yn diwtor. Fel rhywun yn y byd addysg, rydw i mor falch o glywed Plaid Cymru yn addo na fyddan nhw'n cyflwyno taliadau ar gyfer teithio i'r ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflwyno Ymgeisydd Pentre Eglwys Ioan Bellin

Ioan_Bellin.jpgRydw i wedi byw ym Mhentre'r Eglwys am y 5 mlynedd diwethaf gyda fy nheulu.

Rwy'n sefyll ar gyfer y Cyngor Cymuned a'r Cyngor Sir er mwyn cefnogi'r bobl sy'n byw yn y ward, i wella ein hardal ac i fod yn bencampwr dros Bentre'r Eglwys

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood yn helpu'r ymgyrch yn Taf Elai

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd