Newyddion

Dod o hyd i'ch diwrnod casglu

wheelie_bin.JPG

Newydd symud tŷ?

Ddim yn siŵr pryd i roi eich sbwriel mas?

 

Os ydych chi moyn gadarnhau pryd fydd eich bin yn cael ei gasglu, cliciwch yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sawl wythnos sydd tan y Nadolig?

christmas_lights.jpg

Gofynnodd Ioan Bellin cwestiwn i Gyngor newydd Cymuned Llanilltud Faerdref yn ystod yr haf os oedden nhw’n dal am fynd ymlaen gyda’r trefniadau ar gyfer y dathliad Nadolig a gynlluniwyd gan y cyngor blaenorol.
Cadarnhawyd y bydd yr achlysur yn digwydd. Edrychwch mas am y digwyddiad ar benwythnos, Rhagfyr 2il. Diolch i Leanne y Clerc a holl staff y cyngor am drefnu’r digwyddiad hwn.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Meddygfa Park Lane

smartphone.jpgY gwyn fwyaf gan bobl yn ystod yr etholiad lleol oedd y ffaith ei bod hi mor anodd cysylltu â’r feddygfa. Dw i’n falch o ddweud bod y feddygfa ar fin gosod system ffôn newydd, fydd yn gwneud ffonio’r feddygfa’n haws o lawer.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bywyd Newydd i Groesfaen

St_Davids_Church_Groesfaen.png

Gan Carole Willis - Cynghorydd Cymuned Groesfaen:

"Fel cynghorydd cymuned Groesfaen dros y misoedd diwethaf rwyf wedi siarad â llawer o drigolion sydd am weld mwy o weithgareddau cymunedol yn y pentref. Os ydym i gyd yn cydweithio gallwn drawsnewid ein cymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail ffurfio democratiaeth

Jess_Blair_speaking_reshaping_democracy_otley_arms_small.jpgCynhaliwyd cyfarfod yn yr Otley Arms, Trefforest ddydd Mercher diwethaf (Medi 27ain) i drafod sut y gellid mynd ati i wella’r ffordd rydym yn defnyddio democratiaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwnewch y pethau bychain

 Tonyrefail_bench.jpg

Danny Grehan - Cynghorydd newydd a bainc newydd ar Collenna.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llanilltud Faerdref - Gwrthod adolygiad cyflymder

Gwrthod adolygiad cyflymder

 

Mae cais am arian i gynnal adolygiad diogelwch ar ffordd fawr Llanilltud Faerdref wedi ei wrthod.

steve_owen_main_road.jpgDywedodd yr ymgyrchwr diogelwch ffyrdd Steven Owen:

"Mae’n siomedig iawn bod y cais i’r Llywodraeth Lafur yng NghymruD gan Gyngor Diogelwch Ffyrdd wedi ei wrthod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail-lunio democratiaeth Cymru

electoral_reform_otley_arms.jpg

Dewch i glywed Jess Blair (Cyfarwyddwraig yr Electoral Reform Society) a Siân Gwenllian (AC Plaid Cymru) yn trafod sut gallwn ni ddatblygu a gwella ein democratiaeth yng Nghymru.

Cadeirydd Cyng. Danny Grehan

 

 

Rhannu

Ail Datblygu Pontypridd - Cynllunio

Taff_Vale_1_(1).jpg Ar ddydd Iau 9fed o Fedi, daeth datblygiad arfaethedig yr hen ganolfan siopa Cwm Taf ym Mhontypridd gerbron Pwyllgor Cynllunio RhCT.

Fe gafodd ganiatâd cynllunio ac er bod Plaid Cymru yn cefnogi'r buddsoddiad ym Mhontypridd, siaradodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros y Dref, yn y cyfarfod i fynegi pryderon trigolion, fel eu bod wedi eu cofnodi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Plaid Cymru yn croesawu camau i wahardd gwastraff plastig

microbeads.JPG“Mae dros 8 miliwn tunnell o blastig yn cyrraedd y moroedd bob blwyddyn, ac y mae hyn yn effeithio ar o leiaf 136 rhywogaeth o fywyd y môr, megis adar y glannau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd