Newyddion

Polisi economaidd llafur yn methu ar gyfer y cymoedd

geograph-5209216-by-Alan-Hughes.jpg

Nid oes gan bolisi economaidd Llafur ar gyfer y Cymoedd "y gallu i drawsnewid"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

newyddion Llanilltud Faerdref

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion Gwanwyn Tref Pontypridd

Heledd_Lanwood_Play_Area__2.jpeg

Mae llawer wedi digwydd ym Mhontypridd dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n gobeithio y bydd y cylchlythyr hwn yn fudd i chi.  Yn bennaf mae'n newyddion da, cadarnhaol ond yn anffodus mae peth negyddol hefyd.  Fel bob amser os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i’ch helpu, cysylltwch â mi. Byddwn wrth fy modd clywed gennych.

Cofion,                

 

Cyng Heledd Fychan

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion Gwanwyn Tonyrefail

Park Lane

Y stâd ofnadwy ar yr ffordd yn arwain at y feddygfa yw’r rhwystr fwyaf i unrhywun sydd am weld y meddyg. Mae nifer o bobl wedi cysylltu â fi am y tyllau yn Park Lane, a dw i wedi ysgrifennu at y cyngor nifer o weithiau. Yn dilyn cyfarfod gyda’r grŵp fforwm cleifion, ysgrifennais eto at y cyngor, ond y tro hwn dywedon nhw y byddant yn ystyried gwneud y gwaith.

Does dim rhaid i’r cyngor wneud y gwaith o gwbl gan nad yw’r heol wedi ei mabwysiadu. Syndod pleserus felly, oedd derbyn galwad gan y cyngor yn addo edrych ar y broblem. Mae’r feddygfa wedi addo cyfrannu at y gwaith, sy’n ei gwneud yn fwy tebygol o ddigwydd. #cyffrous

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Awyr Lân i Gymru

Mae’n bryd cael Deddf Awyr Lân i Gymru

 

Mae Plaid Cymru wedi galw am fesurau newydd i wella ansawdd aer yng Nghymru gan gynnwys dirwyn i ben werthu cerbydau disel a phetrol yn unig erbyn 2030.

Cyn datganiad gan Weinidog Amgylchedd Cymru ar ansawdd aer yn y Senedd, mae  Simon Thomas o Blaid Cymru wedi dweud y byddai Llywodraeth Cymru Plaid Cymru yn y dyfodol yn cyflwyno Deddf Awyr Lân i Gymru er mwyn gwella’r aer yr ydym yn anadlu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Llafur am dorri grant gwisg ysgol

Defnyddiodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood gwestiynau i’r Prif Weinidiog i feirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru i dorri’r grant gwisg ysgol – penderfyniad fydd yn effeithio miloedd o deuluoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ward Plant Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Arweinydd Plaid Cymru a AC y Rhondda Leanne Wood yn cefnogi galwadau i ailfeddwl am gau ward plant Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Achub fy bws!"

 

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi bod yn ymladd i gadw llwybrau cludiant ysgol allweddol rhag cael eu cau gan gyngor Llafur Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Catalonia a Brexit

Clywodd cyfarfod o aelodau Pontypridd o Blaid Cymru gan Jill Evans ASE a Dafydd Wigley am y datblygiadau diweddaraf yn Catalonia ac am Brexit.

Jill_Evans_a_Dafydd_Wigley_CyB_2_crop.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion da - Heol St John

RCT yn mynd i ail-osod gwyned hewl St John

[llun gan Google]

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd