Newyddion

Mae yna Etholiad Cyffredinol yn dod

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion y Haf

Ym mis Ebrill, cyflwynwyd mesurau arbennig yng ngwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar ôl i adolygiad allanol nodi “methiannau difrifol” gyda “braidd dim tystiolaeth o arweinyddiaeth glinigol effeithiol ar unrhyw lefel” ac ni chymerwyd pryderon cleifion o ddifrif. Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad annibynnol ar wasanaethau mamolaeth, arweiniodd Plaid Cymru ddadl yn y Senedd yn galw ar Weinidog Iechyd Llafur Vaughan Gethin i ymddiswyddo am y methiannau.papur newydd tud 1

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diolch!

Hoffwn ddiolch i bawb ddaeth allan i bleidleisio a theimlaf bod eich ffydd ynof fi yn anrhydedd mawr. Hoffwn eich sicrhau fy mod yma i gynrychioli pawb yn ein ward, i bwy bynnag y gwnaethoch bleidleisio neu os na phleidleisioch chi o gwbl.  Os nad wyf wedi cwrdd â chi eto, gobeithio caf y cyfle yn fuan iawn.  Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â chi, a drostoch chi, ac i weithio i newid pethau er lles ein cymuned.

llais_diolch_rhondda_ward_CYM.JPG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ad-drefnu ysgolion Pontypridd - ar y BBC

Cyng Heledd Fychan

Dyma sut yr adroddodd y BBC ar benderfyniad Cabinet Llafur Rhondda Cynon Taf i gau Ysgol Pont Sion Norton a chanoli Addysg 6ed Dosbarth.

Rhoddwyd sylw i sylwadau Cyng Heledd Fychan Plaid Cymru :

"Fe wnaeth Heledd Fychan, cynghorydd Plaid Cymru, sy'n cynrychioli Pontypridd, annog arweinwyr y cyngor i" wrando ar bryderon pobl a'u cymryd o ddifrif ".

"Nid yw'r cyngor wedi cydweithio ac nid yw pobl wedi bod yn rhan o'r penderfyniadau," meddai.

Honnodd y Cynghorydd Fychan fod rhai rhieni bellach yn dewis addysg cyfrwng Saesneg yn hytrach na Chymraeg oherwydd cau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton. "

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Eleri Griffiths yn ennill is-etholiad

Eleri Griffiths Plaid Cymru yn ennill is-etholiad a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf yn dilyn marwolaeth drist y cyn-Gynghorydd Rob Smith.

Cllr Eleri Griffiths

 

Y canlyniad llawn oedd:

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais Tonyrefail Haf 2019

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Arfon Jones

Arfon_Jones.png

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cylchllythyr yr Hydref Ward Tref Pontypridd

 

Wel, am Haf! Nid yn unig roedd y tywydd yn rhyfeddol, ond roedd Pontypridd yn llawn bwrlwm gyda digwyddiadau, fel Parti Ponty a Cegaid o Fwyd Cymru.

Fel bob amser, os oes angen fy help arnoch gyda rhywbeth, dewch i gysylltiad.
Byddwn wrth fy modd yn clywed gennych.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Polisi economaidd llafur yn methu ar gyfer y cymoedd

geograph-5209216-by-Alan-Hughes.jpg

Nid oes gan bolisi economaidd Llafur ar gyfer y Cymoedd "y gallu i drawsnewid"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

newyddion Llanilltud Faerdref

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd