Newyddion

Swyddfa Post Pontypridd

swyddfa_post_sign.jpg

Dywedodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros Tref Pontypridd:

"Mae'r Swyddfa Bost yn rhan hanfodol o'r dref, gan ddarparu gwasanaethau pwysig yn ogystal a dennu llawer o bobl i mewn i Bontypridd sydd wedyn yn ymweld â siopau a busnesau eraill.

"Rydw i wedi bod mewn cysylltiad â Swyddfa'r Post ac wedi derbyn sicrwydd eu bod wedi ymrwymo i sicrhau bod Swyddfa'r Post yn parhau ym Mhontypridd. Maent eisoes yn edrych ar adeiladau amgen yn y dref, ac maent yn awyddus i ddod o hyd i ateb dros dro cyn gynted ag y bo modd cyn y gellir dod o hyd i rywbeth mwy parhaol.

"Rydw i hefyd wedi fy nhristhau gan y newyddion am gau Dennis Pounder Travel, a fydd yn golled i Bontypridd."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nadolig Llawen

cerdyn_Dolig.JPG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda.

Best wishes for a wonderful holiday season and a Happy New Year.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nadolig yn Nhonyrefail

 

Nadolin yn Ton

Nadolig yn dod!! Coed bach yn mynd lan ar siopau heddi. Y goeden fawr wedi goleuo’n barod. 


Da iawn Tonyrefail Cyngor Cymuned!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnau Goleuadau'r Nadolig - 18 Tachwedd 2017

Xmas_lights_2017_Cym.JPG

Mae Siôn Corn yn dod i ganol tref Pontypridd i gynnau goleuadau'r Nadolig!

Bydd Ogof Siôn Corn ar agor rhwng 12:00 a 17:30, a'r Glôb Eira, ble mae modd cael llun am ddim, yn agor am 13:00!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynhadledd Plaid Cymru 2017

Bu 2017 yn hanes dau etholiad, meddai Leanne wrth gefnogwyr Plaid Cymru. Ymysg yr hyn a alwyd yn lefelau nas gwelwyd erioed o’r blaen o bleidleisio tactegol, enillodd Plaid Cymru AS newydd.

Tynnodd Leanne sylw hefyd at y ffaith mai Plaid Cymru wnaeth yr enillion ail fwyaf o unrhyw blaid yn y DG yn yr etholiadau lleol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dod o hyd i'ch diwrnod casglu

wheelie_bin.JPG

Newydd symud tŷ?

Ddim yn siŵr pryd i roi eich sbwriel mas?

 

Os ydych chi moyn gadarnhau pryd fydd eich bin yn cael ei gasglu, cliciwch yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sawl wythnos sydd tan y Nadolig?

christmas_lights.jpg

Gofynnodd Ioan Bellin cwestiwn i Gyngor newydd Cymuned Llanilltud Faerdref yn ystod yr haf os oedden nhw’n dal am fynd ymlaen gyda’r trefniadau ar gyfer y dathliad Nadolig a gynlluniwyd gan y cyngor blaenorol.
Cadarnhawyd y bydd yr achlysur yn digwydd. Edrychwch mas am y digwyddiad ar benwythnos, Rhagfyr 2il. Diolch i Leanne y Clerc a holl staff y cyngor am drefnu’r digwyddiad hwn.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Meddygfa Park Lane

smartphone.jpgY gwyn fwyaf gan bobl yn ystod yr etholiad lleol oedd y ffaith ei bod hi mor anodd cysylltu â’r feddygfa. Dw i’n falch o ddweud bod y feddygfa ar fin gosod system ffôn newydd, fydd yn gwneud ffonio’r feddygfa’n haws o lawer.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bywyd Newydd i Groesfaen

St_Davids_Church_Groesfaen.png

Gan Carole Willis - Cynghorydd Cymuned Groesfaen:

"Fel cynghorydd cymuned Groesfaen dros y misoedd diwethaf rwyf wedi siarad â llawer o drigolion sydd am weld mwy o weithgareddau cymunedol yn y pentref. Os ydym i gyd yn cydweithio gallwn drawsnewid ein cymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail ffurfio democratiaeth

Jess_Blair_speaking_reshaping_democracy_otley_arms_small.jpgCynhaliwyd cyfarfod yn yr Otley Arms, Trefforest ddydd Mercher diwethaf (Medi 27ain) i drafod sut y gellid mynd ati i wella’r ffordd rydym yn defnyddio democratiaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd