Newyddion

Gwnewch y pethau bychain

 Tonyrefail_bench.jpg

Danny Grehan - Cynghorydd newydd a bainc newydd ar Collenna.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llanilltud Faerdref - Gwrthod adolygiad cyflymder

Gwrthod adolygiad cyflymder

 

Mae cais am arian i gynnal adolygiad diogelwch ar ffordd fawr Llanilltud Faerdref wedi ei wrthod.

steve_owen_main_road.jpgDywedodd yr ymgyrchwr diogelwch ffyrdd Steven Owen:

"Mae’n siomedig iawn bod y cais i’r Llywodraeth Lafur yng NghymruD gan Gyngor Diogelwch Ffyrdd wedi ei wrthod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail-lunio democratiaeth Cymru

electoral_reform_otley_arms.jpg

Dewch i glywed Jess Blair (Cyfarwyddwraig yr Electoral Reform Society) a Siân Gwenllian (AC Plaid Cymru) yn trafod sut gallwn ni ddatblygu a gwella ein democratiaeth yng Nghymru.

Cadeirydd Cyng. Danny Grehan

 

 

Rhannu

Ail Datblygu Pontypridd - Cynllunio

Taff_Vale_1_(1).jpg Ar ddydd Iau 9fed o Fedi, daeth datblygiad arfaethedig yr hen ganolfan siopa Cwm Taf ym Mhontypridd gerbron Pwyllgor Cynllunio RhCT.

Fe gafodd ganiatâd cynllunio ac er bod Plaid Cymru yn cefnogi'r buddsoddiad ym Mhontypridd, siaradodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros y Dref, yn y cyfarfod i fynegi pryderon trigolion, fel eu bod wedi eu cofnodi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Plaid Cymru yn croesawu camau i wahardd gwastraff plastig

microbeads.JPG“Mae dros 8 miliwn tunnell o blastig yn cyrraedd y moroedd bob blwyddyn, ac y mae hyn yn effeithio ar o leiaf 136 rhywogaeth o fywyd y môr, megis adar y glannau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arolwg Tref Pontypridd

Voice_Awst_2017.JPG

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail-ddatblygiadau ym Mhontypridd

heledd_fychan_head_and_shoulders.jpg

Mewn cyfarfod diweddar o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, ceisiodd y Cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer Tref Pontypridd, Heledd Fychan, gael sicrwydd ynghylch y nifer o swyddi newydd fydd yn cael eu creu drwy ddatblygiadau amrywiol ym Mhontypridd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnyrch misglwyf mewn ysgolion

Plaid Cymru yn sicrhau ymrwymiad i ymestyn argaeledd cynnyrch misglwyf mewn ysgolion.

tampons.JPG

Yn y cyfarfod ar ddydd Mercher 19 o Orffennaf o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sicrhaodd Cynghorwyr Plaid Cymru ymrwymiad gan Arweinydd y Cyngor am adolygiad brys er mwyn sicrhau bod pob disgybl benywaidd yn gallu cael cynnyrch misglwyf am ddim mewn ysgolion ar draws Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Fflur Elin yw ein hymgeisydd ym Mhontypridd

Dewch i gwrdd â'r ymgeisydd

DSC_0005-2a.jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgeisydd yr Etholiad Cyffredinol

Fflur Elin yw ein hymgeisydd

 Lawnsio_1.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd