Hysbysiadau

Keith Davies

Keith DaviesTrist iawn oedd clywed am farwolaeth Keith Davies fu’n un o Gymry pybyr yr ardal am ddegau o flynyddoedd. Treuliodd ei ddyddiau cynnar yn Solfach ac Abergwaun cyn astudio yng Ngholeg y Drindod. Yno y cwrddodd â Margaret a ddaeth yn wraig annwyl iawn iddo. Ar ôl cyfnod yn y Ddraenen Wen ymgartrefodd yn Nhonteg a chael swydd yn Ysgol Bryn Celynnog. Ganed tri o blant iddynt sef Elin, Rhys ac Owain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Clive Henley

Clive HenleyClive Henley 1936 - 2021

Brodor o’r Graig, Pontypridd oedd Clive. Dechreuodd ei yrfa fel prentis peiriannydd cyn gweithio blynyddoedd lawer yng ngwaith cadwyni enwog Brown Lenox, Pontypridd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.