Hysbysiadau

Brian Arnold

Brian Arnold

Gyda chalon drom, rydym yn drist i rannu y bu farw'r cyn-gynghorydd Plaid Cymru Brian Arnold ar yr 28ain o Ionawr 2023.  Cynhaliwyd ei angladd ar y 6ed o Fawrth yn Amlosgfa Glyntaf ac yna te angladd yng Nghapel Seion, Ynysybwl.

Isod gallwch ddarllen teyrnged Heledd Fychan AS i Brian, draddodwyd yn y gwasanaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tony Burnell

Tony Burnell

Dywedodd yr Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan:

Gyda thristwch a sioc y clywsom am farwolaeth y Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Ynysybwl, Tony Burnell.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Keith Davies

Keith DaviesTrist iawn oedd clywed am farwolaeth Keith Davies fu’n un o Gymry pybyr yr ardal am ddegau o flynyddoedd. Treuliodd ei ddyddiau cynnar yn Solfach ac Abergwaun cyn astudio yng Ngholeg y Drindod. Yno y cwrddodd â Margaret a ddaeth yn wraig annwyl iawn iddo. Ar ôl cyfnod yn y Ddraenen Wen ymgartrefodd yn Nhonteg a chael swydd yn Ysgol Bryn Celynnog. Ganed tri o blant iddynt sef Elin, Rhys ac Owain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Clive Henley

Clive HenleyClive Henley 1936 - 2021

Brodor o’r Graig, Pontypridd oedd Clive. Dechreuodd ei yrfa fel prentis peiriannydd cyn gweithio blynyddoedd lawer yng ngwaith cadwyni enwog Brown Lenox, Pontypridd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.