Parcio Tonyrefail

Buddugoliaeth parcio

Danny_Grehan_small.pngYn dilyn trafodaethau llwyddiannus ar gyllideb Cymru, sicrhaodd Plaid Cymru y bydd parcio mewn rhai meysydd parcio yn RhCT nawr tipyn yn rhatach.

Newyddion da i fusnesau bach lleol sydd wedi dioddef gymaint oherwydd y gost o barcio.

Wrth gwrs, mae parcio wedi bod yn destun trafod yma yn Nhonyrefail ers blynyddoedd, a’r busnesau bach wedi bod yn galw am unrhyw fath o ddarpariaeth parcio!

Mae addewidion wedi eu torri dro ar ôl tro.

Byddaf yn gweithio gyda busnesau a grwpiau eraill Tonyrefail am well darpariaeth parcio.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.