Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf.

Mewn ymrwymiad arloesol, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer y Rhondda Leanne Wood fod stormydd mawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dinistrio cartrefi yn ei chymuned, Pontypridd, ac mewn sawl ardal arall yng Nghymru o Llanrwst i Gaerffili.

Beirniadodd y Cynghorydd Heledd Fychan, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd, Lafur am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol i lifogydd difrifol yn y Cymoedd, gan ddweud y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cywiro “dull tameidiog” Llafur o atal llifogydd gyda buddsoddiad ystyrlon.

Dywedodd Leanne Wood o Blaid Cymru:

“Mae stormydd mawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dinistrio cartrefi mewn cymunedau ledled y wlad.

“Rydyn ni i gyd wedi tristhau o glywed y straeon torcalonnus y preswylwyr yn lleisio eu hofnau ynghylch mynd i gysgu yn y nos pryd bynnag y daw glawiad trwm rhag ofn bod eu cartrefi’n cael eu difrodi eto. Rhaid i hyn ddod i ben.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn buddsoddi £500m mewn lliniaru llifogydd, gan nodi a mynd i’r afael ag achos sylfaenol y broblem a rhoi diwedd ar ddull tameidiog Llafur o atal llifogydd.

“Byddwn yn rhoi mwy o bwyslais ar atal mewn canllawiau cynllunio, gan gydnabod y bydd newid yn yr hinsawdd yn gwneud digwyddiadau llifogydd difrifol yn fwy tebygol yn y dyfodol.”

Ailddatganodd ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd, Heledd Fychan, sydd wedi arwain yr ymgyrch dros ymchwiliad cyhoeddus, ymrwymiad y blaid i ymchwiliad llawn a thryloyw:

“Mae angen mwy o ffocws hefyd ar reoli llifogydd yn naturiol, gan ddefnyddio technegau fel adfer mawndir a phlannu coetir newydd i reoli cadw dŵr yn yr ucheldiroedd.

“Dim ond cynllun buddsoddi radical ac ystyrlon fel yr un a gynigir gan Plaid Cymru fydd yn rhoi sicrwydd gwirioneddol i’r cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur.

“Byddem hefyd yn gweithredu lle mae Llafur wedi methu trwy gynnal ymchwiliad cyhoeddus llawn i’r llifogydd eang a ddigwyddodd yn 2020 ledled Cymru a gweithredu ar ei argymhellion i roi’r atebion y maent yn eu haeddu i breswylwyr.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Huw Day
    published this page in Newyddion 2021-03-29 21:43:12 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.