Swyddfa Post - Llwyddiant

PLO_front_page.jpg

Yn dilyn ymgyrch gref a welodd cannoedd o bobl arwyddo'r ddeiseb yn galw am ailagor Swyddfa Bost Mill Street, rydym yn falch o ddweud ei fod bellach wedi ailagor.

Gweler isod i ddarllen y stori lawn gan Bontypridd a Llantrisant Observer.

PLO_Swyddfa_post_ail_agor_p5.jpg

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.