Y Llywydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Plaid Cymru Pontypridd

elin_jones_st_david's_dinner.jpg

Y Llywydd, Elin Jones AC oedd y siaradwr gwadd Plaid Cymru Pontypridd yn dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Tafarn y Ship, Llanilltud Fardre.

Y gwestai arbennig yn ein cinio dathlu Gŵyl Dewi yn y Ship Inn, Llanilltud Faerdre, oedd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC. Ar nos Lun 26 Chwefror, daeth pawb ynghyd yn y bwyty poblogaidd i fwynhau pryd tri chwrs, oedd yn yn cynnwys prif gwrs cig oen neu opsiwn llysieuol.

richard_martin_elin_jones.jpg

 

Dywedodd AC Ceredigion Elin Jones
"Pleser oedd dathlu Gŵyl Ddewi ym Mhontypridd, a chael y cyfle i rannu cynlluniau cyffrous y Cynulliad ar ddyfodol democratiaeth yng Nghymru. Mae cynlluniau cyffrous ar droed i droi ein Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd Gymreig ac i weddnewid y ffordd rydym yn gweithio. Mae ymgynghoriad ar agor nawr ar ein cynlluniau i gryfhau ein system democrataidd, sydd yn newyddion gwych i bobl Pontypridd – yn enwedig pobl ifanc 16 oed sydd, gobeithio, yn mynd i gael y cyfle i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad’’
 
Ceir mwy o fanylion ar yr ymgynghoriad trwy
 
Ychwanegodd  cadeirydd y rhanbarth, Richard Martin
"Roedd yn bleser croesawu Elin Jones, Y Llywydd, i ddathlu Gŵyl Dewi yn etholaeth Pontypridd. Fel un o sylfaenwyr y Cynulliad, does neb gwell nag Elin i adrodd hanes esblygiad y Cynulliad o’r dyddiau cynnar, ansicr, gan edrych ymlaen at y dydd pan fydd gennym Senedd gydradd â seneddau eraill ym Mhrydain’’.
 
Wrth ddod i’n cymuned ni a rhannu hanesion y daith gyfansoddiadol yma, mae Elin wedi ysbrydoli gwleidyddion y dyfodol o Rhondda Cynon Taf.
 
Eleni bydd y Cynulliad yn dechrau creu’r Senedd Gymreig sydd wedi’i ffurffio yma yng Nghymru ar gyfer pobl Cymru, ac mae digwyddiadau fel heno yn engraifft wych o ba mor agored ydym ni, ac mae angen cadw hwnna wrth symud ymlaen at y cam nesaf yn hanes ein democratiaeth Gymreig.

st_david's_dinner_pontypridd__plaid.jpg


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.