Atebwch ein harolwg!

Ydych chi'n cytuno â phenderfyniad LlC i ailagor yr ysgolion i bob blwyddyn a phlant ar gylchdro?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.