Atebwch ein harolwg!

Ar raddfa o 1-10; 1 yn annhebygol iawn a 10 bob amser, pa mor debygol ydych chi o bleidleisio dros Blaid Cymru yn etholiad Senedd Cymru?


Dangos 1 ymateb

  • Hugh Kocan
    published this page 2020-05-06 14:03:58 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.