Swyddfa Post Pontypridd

swyddfa_post_sign.jpg

Dywedodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros Tref Pontypridd:

"Mae'r Swyddfa Bost yn rhan hanfodol o'r dref, gan ddarparu gwasanaethau pwysig yn ogystal a dennu llawer o bobl i mewn i Bontypridd sydd wedyn yn ymweld â siopau a busnesau eraill.

"Rydw i wedi bod mewn cysylltiad â Swyddfa'r Post ac wedi derbyn sicrwydd eu bod wedi ymrwymo i sicrhau bod Swyddfa'r Post yn parhau ym Mhontypridd. Maent eisoes yn edrych ar adeiladau amgen yn y dref, ac maent yn awyddus i ddod o hyd i ateb dros dro cyn gynted ag y bo modd cyn y gellir dod o hyd i rywbeth mwy parhaol.

"Rydw i hefyd wedi fy nhristhau gan y newyddion am gau Dennis Pounder Travel, a fydd yn golled i Bontypridd."

Yn hwyrach y prynhawn hwn cafwyd hefyd y datganiad canlynol gan Gyngor Rhondda Cynon Taf:

swyddfa_post_mill_street.jpg"Mae’r Cyngor yn effro i’r ffaith bod swyddfa’r post ar Stryd y Felin, Pontypridd, ar gau dros dro, heb roi rhybudd.

"Hoffen ni dawelu meddwl trigolion – mae Swyddfa’r Post wedi cadarnhau ei bod yn gwneud ei gorau glas i sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu cynnig ym Mhontypridd cyn gynted â phosibl. Mae Swyddfa’r Post hefyd wedi rhoi gwybod ei bod yn ystyried symud y gangen i adeilad arall yn y dref.

"Yn y cyfamser, mae Swyddfa’r Post yn annog trigolion i ddefnyddio canghennau ...eraill ym Maes-y-coed, Trallwn, Trefforest a Glyn-coch.

"Rydyn ni wedi gofyn i Swyddfa’r Post roi gwybod i ni am unrhyw ddatblygiadau. Byddwn ni’n rhoi’r newyddion diweddaraf i drigolion maes o law."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.