Tony Burnell

Tony Burnell

Dywedodd yr Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan:

Gyda thristwch a sioc y clywsom am farwolaeth y Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Ynysybwl, Tony Burnell.

Roedd Tony yn gymeriad enfawr ac yn weithgar iawn yn ei gymuned enedigol yn Ynysybwl, gan wasanaethu fel Cynghorydd Sir a Chynghorydd Cymuned.

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Ramadeg y Bechgyn Pontypridd, bydd cymaint o bobl yn gweld ei eisiau.

Mae hon yn golled aruthrol i’w deulu a’i ffrindiau, ei gymuned ac i Blaid Cymru.

Roedd Tony yn un o fil, oedd wastad yn gweithio’n ddi-flino i geisio sirchau’r gorau i drigolion Ynysybwl.  Roedd ganddo galon enfawr a phersonoliaeth afieithus.

Cwsg mewn hedd Tony."

Tony Burnell with Cllr Amanda Ellis and Heledd Fychan MS

Tony Burnell gyda Cyng Amanda Ellis a Heledd Fychan AS


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Huw Day
    published this page in Hysbysiadau 2022-07-21 12:09:46 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.