Newyddion Gwanwyn Tonyrefail

Park Lane

Y stâd ofnadwy ar yr ffordd yn arwain at y feddygfa yw’r rhwystr fwyaf i unrhywun sydd am weld y meddyg. Mae nifer o bobl wedi cysylltu â fi am y tyllau yn Park Lane, a dw i wedi ysgrifennu at y cyngor nifer o weithiau. Yn dilyn cyfarfod gyda’r grŵp fforwm cleifion, ysgrifennais eto at y cyngor, ond y tro hwn dywedon nhw y byddant yn ystyried gwneud y gwaith.

Does dim rhaid i’r cyngor wneud y gwaith o gwbl gan nad yw’r heol wedi ei mabwysiadu. Syndod pleserus felly, oedd derbyn galwad gan y cyngor yn addo edrych ar y broblem. Mae’r feddygfa wedi addo cyfrannu at y gwaith, sy’n ei gwneud yn fwy tebygol o ddigwydd. #cyffrous


Dibyn Dwfn

Gofynnais i’r cyngor ystyried gwaith ar lwybrau mewn tair ardal. Station Road oedd y cyntaf - mae dirfawr angen gwell ddarpariaeth i gadeiriau olwyn, fel yn wir y mae’r llwybrau wrth gyffordd Celyn Isaf/Tylchawen Terrace, a llwybrau Heol Tŷ Llwyd. Mae Station Road yn rhy ddrud, caiff asesiad o Heol Tŷ Llwyd ei wneud gyda addewid o wneud y gwaith y flwyddyn nesaf, ond caiff gwaith Tylchawen Terrace ei wneud cyn bo hir! Byddaf yn dal i bwyso iddyn nhw wneud gwaith ar Station Road #2maso3


Cangen Goll

Does dim rhaid i chi ddod i gyfarfodydd PACT i leisio’ch pryderon. O fewn ychydig wythnosau o roi gwybod i fi am goeden beryglus, roedd swyddogion y cyngor wedi asesu a thorri’r goeden, a choed cyfagos hefyd. Nawr mae’n saff i blant fynd i’r ysgol. Os gwelwch chi rywbeth peryglus yn eich ardal chi, rhowch wybod i fi’n syth. #EichCymunedChi


Mae nifer o ffyrdd sydd angen gwaith mawr arnyn nhw, ond fel ym meysydd eraill, alla i ddim perswadio’r cyngor i wneud popeth. Roedd hi’n bleser felly i gael galwad gan y cyngor i ddweud eu bod yn mynd i osod wyneb newydd ar St. John’s Road. Byddaf fi nawr yn parhau i bwyso ar ran pobl Tonyrefail i gael y cyngor i drin ffyrdd eraill, fel Pretoria Road a Collwyn Street. #EnnillBobYnDipyn


Gweithredwch

Gallwch ymuno yn y sgyrsiau sydd yn codi am EIN pentref trwy fynd i dudalen Facebook Plaid Tonyrefail. Gallwch hoffi’r dudalen, ac yna ymuno yn y sgwrsio. Mae Tonyrefail yn lle ardderchog i fyw, ond mae angen i CHI gymryd rhan weithgar. Defnyddiwch EIN siopau lleol. Ymunwch â grwp lleol fel yr U3A neu’r WI. Dechreuwch grŵp newydd i oedolion neu blant. Cefnogwch achosion da lleol fel y grwp diffibrilwyr, neu’r grŵp parc sglefrio. #Ymunwch #Gweithredwch


Canolfan Dydd San Sior

Mae’r cyngor yn bwriadu cau Canolfan Dydd San Sior, a gorfodi pawb i fynd i Gilfach, fel y grŵp gafodd eu gorfodi i adael Canolfan Gymunedol Tonyrefail i fynd i Gilfach. Mae Ton yn colli popeth. Mae’n bryd cael rhywbeth yn ôl.


Oes cwestiwn, cwyn neu achos hoffech chi godi? Cysylltwch â fi:-


Ffoniwch/tecstiwch fi – 07951 551 607

Ebostiwch fi :- [email protected]

Facebook – Tonyrefail Plaid

Twitter - @PlaidTonyrefail

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.