Llygredd aer ar Heol Berw

Berw Road

 "Cam mawr tuag at fynd i'r afael â llygredd aer ar Heol Berw."  Dyna oedd ymateb y Cynghorydd Heledd Fychan wedi derbyn y newyddion y bydd RhCT yn gosod cynllun monitro llygredd aer ar Heol Berw.

Mae Heol Berw wastad wedi bod gyda lefelau uchel o draffig gan mai dyma'r prif ffordd i Glyncoch, Ynysybwl a Choed-y-Cwm yn ogystal â Chwarel Craig-yr-Hesg.  Gyda cau'r Bont Wen yn dilyn llifogydd Chwefror 2020 mae mwy o draffig yn defnyddio'r ffordd, gan achosi mwy o dagfeydd wrth y gyffordd ger yr Hen Bont.
 
Ategodd y Cynghorydd Fychan:


"Monitro ansawdd yr aer yw'r cam cyntaf tuag at fynd i'r afael â'r broblem hon.  Mae'n amlwg i drigolion lleol fod problem, gallwch edrych ar ffenestri UPVC a fframiau drysau i weld pa mor gyflym y maent yn troi'n ddu oherwydd llygredd. Bydd mesur llygredd aer fel hyn yn galluogi RhCT i gymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu iechyd pobl leol."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Huw Day
    published this page in Newyddion 2020-12-16 13:07:01 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.