Addo Cefnogaeth

Mae'r etholiad hwn yn wahanol. Mae'n fwy na gwleidyddiaeth pleidiol, byddwn yn dewis llwybr a fydd yn pennu'r dyfodol am genedlaethau i ddod.

 

Os ydych chi am weld newid ym Mhontypridd, wnewch chi addo eich cefnogaeth yma a chofiwch ei rannu gyda'ch ffrindiau ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

25 arnodiadau

A wnewch chi gymeradwyo?

Trwy arwyddo rydych chi'n cytuno i Plaid Cymru gofnodi'ch barn wleidyddol a'i defnyddio at ddibenion ymgyrchu. Gall Plaid Cymru gysylltu â chi o bryd i'w gilydd trwy e-bost neu ffôn. Gallwch ddod o hyd i'n polisi diogelu data yma

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.