Cadwch Feddygfa Ynysybwl Ar Agor

Galwn ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i gadw cangen Ynysybwl o feddygfa Cwm Taf ar agor

Bwl_pobl.jpg

Byddai cau ein meddygfa ni yn Ynysybwl yn cael effaith enfawr ar gleifion, sydd eisoes yn cael trafferth i sicrhau apwyntiadau.

Does dim car gyda nifer fawr o gleifion a gallant, ar hyn o bryd, gerdded i gangen Ynysybwl. Mae diffyg gwasanaethau bws digonol eisoes yn golygu bod cleifion yn colli apwyntiadau hanfodol gyda meddygon teulu ac ysbytai mewn mannau eraill.

Ar gyfer cleifion hŷn, neu'r rhai sy'n llai symudol efallai, mae mynd ar fws i Glyncoch, Rhydfelen neu Dewi Sant yn golygu dal dau fws. Bydd hyn ond yn arwain at golli mwy o apwyntiadau neu pobl yn dewis peidio â cheisio triniaeth.

Plîs gwrandewch ar ein barn, a chadwch gangen Ynysybwl ar agor.

Llofnofdwch ein deiseb trwy glicio YMA


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Danny Grehan
    published this page in Ymgyrchoedd 2023-10-12 14:18:34 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.