Cynghorwyr 2022 - 2027

Cynghorwyr


Cynhaliwyd etholiadau ar 5 Mai 2022 i Gyngor Sir Rhondda Cynon Taf ac i Gynghorau Tref a Chymuned.

Mae gan Blaid Cymru 8 cynghorydd ar Gyngor Rhondda Cynon Taf. Mae dwy o'r rhain yn cynrychioli wardiau yn etholaeth Pontypridd.

 

Rhondda Cynon Taf

Ward Tref Pontypridd- Dawn Wood

Dawn Wood

Cyfeiriad:

D/o Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT
Y Pafiliynau
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

Symudol: 07824496340

E-bost: [email protected]

Mae hi hefyd yn gwasanaethu fel Cynghorydd Tref Pontypridd ar gyfer Ward Tref Pontypridd.

 

Rhondda Cynon Taf

Ward Dwyrain Tonyrefail - Danny Grehan

Danny_Grehan_small.png

Cyfeiriad: Alltwen, 33 Stryd Fawr, Tonyrefail, CF39 8PH

Ffôn: (01443) 671577

Symudol: 07951 551607

E-bost: [email protected]

Mae hefyd yn gwasanaethu fel Cynghorydd Cymuned Tonyrefail ac yn weithgar mewn llawer o sefydliadau yn y pentref.

 

 

Cyngor Tref Pontypridd

Ward y Graig - Eleri Griffiths

Cllr Eleri Griffiths

Cyfeiriad: Brynhyfryd, Llanwonno Road, Pantygraigwen, Pontypridd

Symudol: 07739731463

 

Cyngor Tref Pontypridd

Ward Y Dre - Heledd Fychan

heledd_fychan_head_and_shoulders.jpg

Cyfeiriad: 2 Stryd Fawr, Pontypridd

 

Cyngor Tref Pontypridd

Ward Cilfynydd - Hywel Gronow

Mae Hywel hefyd yn aelod o Gyngor RhCT ar gyfer yr un ward

Hywel Goronw

C/o Democratic Services RCTCBC
The Pavilions
Clydach Vale
Tonypandy
CF40 2XX

Ebost: [email protected]

Symudol: 07824496333

 

Cyngor Cymuned Pontyclun

Ward Groesfaen - Carole Willis

Carole_Willis.jpg

Ffon: (02920) 890770

Ebost: [email protected]

To read more about Carole click here

 

Cyngor Cymuned Ffynnon Taf & Nantgarw  

Ward Ty-Rhiw - Chris Edwards

Chris Edwards

Ffon: 07952 966965

Ebost: [email protected] 

 

Cyngor Cymuned Ffynnon Taf & Nantgarw  

Ward Nantgarw - Rachel Cox

Rachel Cox

Ffon: 07794431796

Ebost: [email protected]

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.