Achub Meddygfa Cilfynydd

Hywel GronwYn dilyn y cyhoeddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg bod Taff Vale Practice wedi gwneud cais i gau meddygfa Cilfynydd, rwy’n llofnodi’r ddeiseb hon i ofyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i wrthod y cais ac i Taff Vale Practice ailagor y Feddygfa yng Nghilfynydd.

 

Mae Hywel Gronow, Cynghorydd Plaid Cymru dros Gilfynydd wedi lansio deiseb i gadw'r gymhorthfa ar agor.

 

Llofnodwch y ddeiseb heddiw Cliciwch_yma_with_arrow.png