Newyddion diweddaraf

Newyddion Gwanwyn Tref Pontypridd

Mae llawer wedi digwydd ym Mhontypridd dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n gobeithio y bydd y cylchlythyr hwn yn fudd i chi.  Yn bennaf mae'n newyddion da, cadarnhaol ond yn anffodus mae peth negyddol hefyd.  Fel bob amser os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i’ch helpu, cysylltwch â mi. Byddwn wrth fy modd clywed gennych. Cofion,                   Cyng Heledd Fychan
Darllenwch fwy

Newyddion Gwanwyn Tonyrefail

Park Lane Y stâd ofnadwy ar yr ffordd yn arwain at y feddygfa yw’r rhwystr fwyaf i unrhywun sydd am weld y meddyg. Mae nifer o bobl wedi cysylltu â fi am y tyllau yn Park Lane, a dw i wedi ysgrifennu at y cyngor nifer o weithiau. Yn dilyn cyfarfod gyda’r grŵp fforwm cleifion, ysgrifennais eto at y cyngor, ond y tro hwn dywedon nhw y byddant yn ystyried gwneud y gwaith. Does dim rhaid i’r cyngor wneud y gwaith o gwbl gan nad yw’r heol wedi ei mabwysiadu. Syndod pleserus felly, oedd derbyn galwad gan y cyngor yn addo edrych ar y broblem. Mae’r feddygfa wedi addo cyfrannu at y gwaith, sy’n ei gwneud yn fwy tebygol o ddigwydd. #cyffrous
Darllenwch fwy

Awyr Lân i Gymru

Mae’n bryd cael Deddf Awyr Lân i Gymru   Mae Plaid Cymru wedi galw am fesurau newydd i wella ansawdd aer yng Nghymru gan gynnwys dirwyn i ben werthu cerbydau disel a phetrol yn unig erbyn 2030. Cyn datganiad gan Weinidog Amgylchedd Cymru ar ansawdd aer yn y Senedd, mae  Simon Thomas o Blaid Cymru wedi dweud y byddai Llywodraeth Cymru Plaid Cymru yn y dyfodol yn cyflwyno Deddf Awyr Lân i Gymru er mwyn gwella’r aer yr ydym yn anadlu.
Darllenwch fwy