Newyddion diweddaraf

Achub Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghilfynydd

Lansio deiseb i Ddiogelu Dyfodol Meddygfa Cilfynydd Yr wythnos hon mae’r Cynghorydd Hywel Gronow wedi derbyn cadarnhad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fod Taff Vale Practice wedi gwneud cais i gau cangen Cilfynydd. Bwriad y Bwrdd Iechyd yw cynnal ymarfer ymgysylltu â chleifion am 6 wythnos gan gysylltu â phob claf dros 15 oed sy’n byw yn ward Cilfynydd dros yr wythnosau nesaf i roi cyfle i leisiau lleol gael eu clywed.
Darllenwch fwy

Dathlu 75 mlynedd o'r GIG yng Nghymru a brwydro dros ei ddyfodol

Wrth i Gymru ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), mae’r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi talu teyrnged heddiw i staff rheng flaen ymroddedig sydd wedi darparu gwasanaeth a gofal amhrisiadwy ar hyd y blynyddoedd.
Darllenwch fwy

Scott Bevan i sefyll mewn is-etholiad Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdre

Mae Scott Bevan wedi dewis i sefyll yn is-etholiad ar gyfer ward Llanilltud Faerdref. Dywedodd Scott Bevan: “Dw i’n falch o gael fy newis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr is-etholiad ar Ddydd Iau 22ain Mehefin i ddewis cynghorydd newydd ar gyfer ein cymuned. “Safais i y llynedd am y tro cyntaf ar gyfer y Cyngor Sir. Mae angen dechrau o'r newydd yn ward Llanilltud Faerdref. “Prif thema fy ymgyrch yw cysylltu ein cymuned, sy'n golygu pobl a lleoedd.
Darllenwch fwy