Newyddion diweddaraf

Adolygiad Annibynnol Llifogydd 2020

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ganol De Cymru Heledd Fychan – a oedd yn Gynghorydd dros Ward Tref Pontypridd pan darodd Storm Dennis ym mis Chwefror 2020 yn croesawu’r adolygiad. “Dros ddwy flynedd ers y dinistr yn 2020, nid yw pob adroddiad i’r llifogydd wedi’i gyhoeddi ac nid yw trigolion a pherchnogion busnes yn gwybod o hyd beth ddigwyddodd na pham, nac a fydd eu cartrefi a’u busnesau yn ddiogel rhag llifogydd yn y dyfodol.” meddai hi.
Darllenwch fwy

Diolch

Diolch i bawb a bleidleisiodd dros ymgeiswyr Plaid Cymru ar draws RhCT. Ym Mhontypridd fe wnaethom gadw’r seddi a enillwyd gennym yn 2017 a chynyddu nifer Cynghorwyr Tref a Chymuned Plaid Cymru. Daw’r map hwn o wefan Rhondda Cynon Taf a gallwch ddysgu mwy am eich Cynghorydd ar Wefan RhCT yma.
Darllenwch fwy

Mae arweinydd Plaid Cymru yn RhCT yn dweud mai eu busnes nhw yw pobol cyn etholiadau'r cyngor ym mis Mai

(Erthygl fanwl gydag Arweinydd y Blaid yn Rhondda Cynon Taf, Pauline Jarman. Gweler yr erthygl wreiddiol Wales Online yma) Climate change, coal tip safety, flooding and the cost of living crisis are some of Plaid Cymru’s key focuses ahead of next month’s council elections. Pauline Jarman, has laid out what the party’s priorities would be for RCT should they take control of the council after the election on May 5. Covering a wide range of topics such as the cost of living crisis, education, coal tips and the environment, she said the first thing they’d do is look at the Covid review and how it affects children’s education which she said is a key consideration. Ms Jarman also said they’d focus on the mental health of children and the loneliness of the elderly post-pandemic.    
Darllenwch fwy