Newyddion diweddaraf

Buddugoliaeth Ynysybwl

Heledd Fychan MS, Cyng Amanda Ellis a'r Cynghorydd Paula Evans sydd newydd ei hethol yn y Cyfrif yng Nghanolfan Gymunedol Ynysybwl. Fe wnaethom ni! Diolch am yr holl waith caled a wnaeth cymaint o wirfoddolwyr, pob taflen a ddosbarthwyd a phob drws yn cael ei gnocio, i gyd wedi talu ar ei ganfed.  
Darllenwch fwy

Argyfwng ynni: Gostyngwch y cap prisiau a’i rewi yn awr

‘Absenoldeb rhyfeddol yr arweinyddiaeth’ gan San Steffan yn ‘hollol anfaddeuol’, medd Liz Saville Roberts Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, heddiw (Iau 25 Awst) wedi galw ar lywodraeth y DG i ddychwelyd y cap prisiau i’r lefelau yr oeddynt cyn mis Ebrill. Galwodd y blaid hefyd am i’r cap prisiau gael ei ymestyn i fusnesau bychain ac elusennau, nad ydynt wedi eu cynnwys ar hyn o bryd, ac am i gefnogaeth ariannol i aelwydydd bregus gael ei ddyblu.
Darllenwch fwy

Adolygiad Annibynnol Llifogydd 2020

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ganol De Cymru Heledd Fychan – a oedd yn Gynghorydd dros Ward Tref Pontypridd pan darodd Storm Dennis ym mis Chwefror 2020 yn croesawu’r adolygiad. “Dros ddwy flynedd ers y dinistr yn 2020, nid yw pob adroddiad i’r llifogydd wedi’i gyhoeddi ac nid yw trigolion a pherchnogion busnes yn gwybod o hyd beth ddigwyddodd na pham, nac a fydd eu cartrefi a’u busnesau yn ddiogel rhag llifogydd yn y dyfodol.” meddai hi.
Darllenwch fwy