Newyddion diweddaraf

Cronfa llifogydd £500m Plaid i helpu cymunedau a adawyd ar ôl gan Lafur

Byddai llywodraeth Plaid, pe bai’n cael ei hethol ar Fai 6ed, yn ymrwymo £500m i wella amddiffynfeydd llifogydd Cymru gan gefnogi’r cymunedau “a adawyd ar ôl gan Lafur” dros y blynyddoedd diwethaf. Mewn ymrwymiad arloesol, dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer y Rhondda Leanne Wood fod stormydd mawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dinistrio cartrefi yn ei chymuned, Pontypridd, ac mewn sawl ardal arall yng Nghymru o Llanrwst i Gaerffili. Beirniadodd y Cynghorydd Heledd Fychan, ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Pontypridd, Lafur am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol i lifogydd difrifol yn y Cymoedd, gan ddweud y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cywiro “dull tameidiog” Llafur o atal llifogydd gyda buddsoddiad ystyrlon.
Darllenwch fwy

Fideo Lawnsio Ymgyrch Cenedlaethol

Deddf Natur i "daclo argyfwng bioamrywiaeth"

Heddiw, mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Llyr Gruffydd AS, wedi cyhoeddi y byddai ei blaid yn cyflwyno Deddf Natur arloesol pe bai'n ennill yr etholiad ym mis Mai i fynd i'r afael â'r "argyfwng bioamrywiaeth" sy'n wynebu Cymru. Dywedodd Llyr Gruffydd fod yr argyfwng cynyddol yn tanseilio'r gwasanaethau hanfodol a ddarperir i gymdeithas yn ôl natur – bwyd, aer a dŵr glân, deunyddiau, meddygaeth a mwy – a bod un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru bellach dan fygythiad o ddifodiant.
Darllenwch fwy