Newyddion

Diolch

Plaid Cymru Pontypridd 2024Diolch i bawb a bleidleisiodd dros y Blaid ym Mhontypridd. Mewn noson a welodd Gymru rydd o'r Torïaid gwthiodd Plaid Cymru'r Torïaid i'r 4ydd safle ym Mhontypridd. Ar yr un pryd cael cyfran uchaf y Blaid o'r bleidlais yn yr etholaeth ers dros 20 mlynedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

PLAID CYMRU YN DEWIS YMGEISYDD IFANC I FOD YN LLAIS NEWYDD I BONTYPRIDD YN SAN STEFFAN

Aelodau lleol Plaid Cymru Pontypridd yn dewis Wiliam Rees, 25, i fod yn “lais newydd i Bontypridd” yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

Mae Wiliam Rees, 25, yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru ym Mhontypridd ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

Yn cyhoeddi ei ymgeisyddiaeth, dywedodd Wiliam Rees, “Dwi eisiau bod yn llais newydd i Bontypridd yn San Steffan. Dwi eisiau fod yn AS a fydd yn gwrando ar drigolion lleol ac yn gweithredu ar eu rhan. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflwynwyd deiseb i'r Bwrdd Iechyd

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Cilfynydd ac Ynysybwl ynghyd â Heledd Fychan (Aelod Senedd dros Ganol De Cymru) wedi cyflwyno deisebau wedi eu harwyddo gan dros 500 o drigolion i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg.

Mae'r ddau ddeiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gan Feddygfa Taff Vale i gau eu hadeilad yn y ddau bentref.

Darllenwch fwy
Rhannu

Covid Inquiry

mask

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i’r dystiolaeth a roddwyd gan Vaughan Gething AS, cyn Weinidog Iechyd Cymru, ac ymgeisydd Prif Weinidog Llafur, i Ymchwiliad Covid y DU heddiw, 11 Mawrth 2024.

 

Dywedodd Mabon ap Gwynfor AS, llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd a Gofal: Yr hyn sy’n amlwg o dystiolaeth shambolig heddiw yn ymchwiliad Covid y DU yw nad oedd Llywodraeth Lafur Cymru yn barod ar gyfer Covid.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Hyb Cynnes Newydd i Bentre'r Eglwys

teacup

Hyb Cynnes Newydd i Bentre'r Eglwys

Mae Hyb Cynnes newydd ar gael yn rheolaidd ym Mhentre’r Eglwys, diolch i wirfoddolwyr o Eglwys Illtud Sant.

Bydd Hyb Cynnes bob dydd Iau 1af, 3ydd, a 4ydd o’r mis o 9 a.m. – 12 canol dydd yng Nghanolfan Tŷ Illtud, (Heol Illtud Sant, Pentre’r Eglwys, Pontypridd, CF38 1EB).

Darllenwch fwy
Rhannu

Achub Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghilfynydd

Lansio deiseb i Ddiogelu Dyfodol Meddygfa Cilfynydd

Hywel Gronow

Yr wythnos hon mae’r Cynghorydd Hywel Gronow wedi derbyn cadarnhad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fod Taff Vale Practice wedi gwneud cais i gau cangen Cilfynydd. Bwriad y Bwrdd Iechyd yw cynnal ymarfer ymgysylltu â chleifion am 6 wythnos gan gysylltu â phob claf dros 15 oed sy’n byw yn ward Cilfynydd dros yr wythnosau nesaf i roi cyfle i leisiau lleol gael eu clywed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dathlu 75 mlynedd o'r GIG yng Nghymru a brwydro dros ei ddyfodol

Wrth i Gymru ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), mae’r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi talu teyrnged heddiw i staff rheng flaen ymroddedig sydd wedi darparu gwasanaeth a gofal amhrisiadwy ar hyd y blynyddoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Scott Bevan i sefyll mewn is-etholiad Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdre

Scott Bevan

Mae Scott Bevan wedi dewis i sefyll yn is-etholiad ar gyfer ward Llanilltud Faerdref.

Dywedodd Scott Bevan: “Dw i’n falch o gael fy newis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr is-etholiad ar Ddydd Iau 22ain Mehefin i ddewis cynghorydd newydd ar gyfer ein cymuned.

“Safais i y llynedd am y tro cyntaf ar gyfer y Cyngor Sir. Mae angen dechrau o'r newydd yn ward Llanilltud Faerdref.

“Prif thema fy ymgyrch yw cysylltu ein cymuned, sy'n golygu pobl a lleoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Rhun ap Iorwerth AS wedi ei gadarnhau fel Arweinydd newydd Plaid Cymru.

Mae Rhun ap Iorwerth AS wedi ei gadarnhau fel Arweinydd newydd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cylchlythyr Heledd Fychan MS

Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.