Newyddion

Ymweliad Adam Price i Bontypridd

Ar dydd Gwener 27 o Dachwedd daeth Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru i weld etholaeth Pontypridd.  Wnaeth ein Cynghorydd Heledd Fychan dangos e o gwpas, o Drefforest i Ganol Dre Pontypridd a wedyn draw i Donyrefail.

 

Twt_Lol.PNG

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhagrith y Blaid Lafur wrth iddynt wadu Cyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd

Mewn cyfarfod llawn o Gyngor Rhondda Cynon Taf neithiwr (25 Tachwedd), pleidleisiodd Cynghorwyr Llafur yn unfrydol yn erbyn ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd a ddinistriodd gymunedau ar draws y sir yn gynharach eleni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Plaid Cymru yn galw ar y Cyngor i Ailfeddwl Apelio

Mae Plaid Cymru yn beirniadu Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dilyn y cyhoeddiad eu bod yn apelio yn erbyn dyfarniad yn yr uchel lys

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cam yn Nes at Sicrhau Cyfiawnder i Ddioddefwyr Llifogydd

Cyrhaeddodd deiseb Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf y 5000 o lofnodion angenrheidiol, a bydd nawr yn cael ei ystyried ar gyfer dadl yn y Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddugoliaeth i Ymgyrchwyr wrth i Adolygiad Barnwrol roi terfyn ar Gynlluniau Ad-drefnu Ysgolion Dadleuol

WhatsApp_Image_2020-07-30_at_14.05.10.jpeg

Buddugoliaeth i Ymgyrchwyr wrth i Adolygiad Barnwrol roi terfyn ar Gynlluniau Ad-drefnu Ysgolion Dadleuol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Gwirfoddolwyr

Neges gan Heledd Fychan yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr:

Wythnos Gwirfoddolwyr

[Trawsgrifio o fideo]

"This week is Volunteers Week and I wanted to take the opportunity to say thank you so much to each and every one of you that volunteers in our community.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwrandewch eto ar gyfweliad Heledd Fychan ar GTFM

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lawniad Ymgyrch 2021

Lawnsiad Ymgyrch 2021

 

 

Oherwydd y pandemig parhaus Covid19 lansiodd Plaid Cymru ymgyrch Heledd Fychan ar gyfer etholiad Senedd / Senedd Cymru 2021 ar-lein. Gallwch wylio'r lansiad wrth i Heledd a Leanne Wood ateb cwestiynau'n fyw ar Facebook.

 

Gwyliwch ar Facebook yma:

Lansiad Ymgyrch - Campaign Launch

Ymunwch wrth i ni lansio ymgyrch Plaid Cymru Pontypridd ar gyfer etholiad y Senedd 2021. Join us as we launch Plaid Cymru Pontypridd's campaign for the 2021 Senedd election.

Posted by Plaid Cymru Pontypridd on Thursday, May 21, 2020

 

Gwyliwch ar YouTube yma:

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryder Plaid Cymru Ynghylch Colli Swyddi Posib Yn General Electric Nantgarw

GE.png

Mae Plaid Cymru wedi mynegi pryder i Lywodraeth Cymru ynghylch effaith colli swyddi posib yng ngwaith General Electric yn Nantgarw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysbryd Cymunedol Etholaeth Pontypridd Yn Dal Yn Gryf, Er Gwaethaf Llifogydd a Coronafeirws

Er gwaethaf y llifogydd a'r argyfwng coronafeirws, mae ysbryd cymunedol Pontypridd yn gryfach nag erioed yn ôl cynghorwyr Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.