Newyddion

Hyb Cynnes Newydd i Bentre'r Eglwys

teacup

Hyb Cynnes Newydd i Bentre'r Eglwys

Mae Hyb Cynnes newydd ar gael yn rheolaidd ym Mhentre’r Eglwys, diolch i wirfoddolwyr o Eglwys Illtud Sant.

Bydd Hyb Cynnes bob dydd Iau 1af, 3ydd, a 4ydd o’r mis o 9 a.m. – 12 canol dydd yng Nghanolfan Tŷ Illtud, (Heol Illtud Sant, Pentre’r Eglwys, Pontypridd, CF38 1EB).

Darllenwch fwy
Rhannu

Achub Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghilfynydd

Lansio deiseb i Ddiogelu Dyfodol Meddygfa Cilfynydd

Hywel Gronow

Yr wythnos hon mae’r Cynghorydd Hywel Gronow wedi derbyn cadarnhad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fod Taff Vale Practice wedi gwneud cais i gau cangen Cilfynydd. Bwriad y Bwrdd Iechyd yw cynnal ymarfer ymgysylltu â chleifion am 6 wythnos gan gysylltu â phob claf dros 15 oed sy’n byw yn ward Cilfynydd dros yr wythnosau nesaf i roi cyfle i leisiau lleol gael eu clywed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dathlu 75 mlynedd o'r GIG yng Nghymru a brwydro dros ei ddyfodol

Wrth i Gymru ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), mae’r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi talu teyrnged heddiw i staff rheng flaen ymroddedig sydd wedi darparu gwasanaeth a gofal amhrisiadwy ar hyd y blynyddoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Scott Bevan i sefyll mewn is-etholiad Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdre

Scott Bevan

Mae Scott Bevan wedi dewis i sefyll yn is-etholiad ar gyfer ward Llanilltud Faerdref.

Dywedodd Scott Bevan: “Dw i’n falch o gael fy newis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr is-etholiad ar Ddydd Iau 22ain Mehefin i ddewis cynghorydd newydd ar gyfer ein cymuned.

“Safais i y llynedd am y tro cyntaf ar gyfer y Cyngor Sir. Mae angen dechrau o'r newydd yn ward Llanilltud Faerdref.

“Prif thema fy ymgyrch yw cysylltu ein cymuned, sy'n golygu pobl a lleoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Rhun ap Iorwerth AS wedi ei gadarnhau fel Arweinydd newydd Plaid Cymru.

Mae Rhun ap Iorwerth AS wedi ei gadarnhau fel Arweinydd newydd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cylchlythyr Heledd Fychan MS

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn Beirniadu’r Penderfyniad i Gau Cartref Gofal Garth Olwg

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf i gymeradwyo cynnig i gau Cartref Gofal Garth Olwg, mae Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru wedi mynegi ei siom ar ran trigolion a staff y cartref. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tonyrefail Litter Pickers

Cyng Plaid dros Ddwyrain Tonyrefail gyda Litterpickers gwlyb a mwdlyd! Ond clirion nhw llwyth o sbwriel, gan gynwys plastic bêls mawr.

Tonyrefail_Litter_Pickers.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cuts to bus services in Wales could prove “catastrophic”

Creative Commns licence - Secret Coach Park

Yr wythnos diwethaf, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai’r toriad i Gynllun Argyfwng Bysiau (BES) – a oedd i fod i ddod i ben yn wreiddiol ym mis Mawrth 2023 – yn cael ei ymestyn i fis Mehefin 2023.

Fodd bynnag, wrth siarad mewn Cwestiynau i’r Prif Weinidog, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, mai’r cyfan a wna hyn oedd oedi’r risg i wasanaethau a swyddi – pryder a godwyd yn flaenorol gan y corff diwydiant Coach and Bus Association Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yma O Hyd

Ar y diwrnod y mae Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yng Nghwpan Pêl-droed y Byd ers 60 mlynedd dyma erthygl a gyhoeddwyd gan https://nation.cymru/ ac a ysgrifennwyd gan Heledd Fychan MS.


Whilst getting ready for school one morning last week, my nine-year-old son was singing ‘Yma o Hyd’.

He’s also been singing it in his class and in the schoolyard with his friends – an indication that Dafydd Iwan’s epic song and the Cymru Men’s Football Team anthem for the World Cup have captured the imagination and hearts of a new generation of fans.

And with Cymru’s journey at the World Cup starting tomorrow, we’ll no doubt be hearing a lot more of ‘Yma o Hyd’ in the coming days and weeks.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.