St Catherine's Car Park

"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

Dawn Wood and Parking Meter

Dyna alwad Cynghorydd Tref Pontypridd, Dawn Wood.

Yn dilyn Pandemig Covid, mae’r defnydd o Gardiau Debyd a Chredyd i dalu am bob eitem o siopa wedi cynyddu’n aruthrol. Cymaint fel nad yw llawer o bobl bellach yn cario arian parod gyda nhw. Yn y rhan fwyaf o feysydd parcio ledled y wlad gellir talu naill ai ag arian parod neu gerdyn, ond nid yn RhCT.

Mae angen cymaint o gefnogaeth â phosibl ar Ganol ein Trefi ac mae annog cymaint o bobl â phosibl i'w defnyddio yn un cam hawdd y gall y Cyngor ei gymryd. Dyna pam yr wyf yn lansio’r ddeiseb hon yn galw ar RCT i ganiatáu talu â cherdyn yn ei feysydd parcio ledled y sir.

Os hoffech chi arwyddo cliciwch yma.

Yn anghredadwy, nid yn unig y mae RhCT wedi anwybyddu galwadau i gyflwyno Taliad â Cherdyn (ochr yn ochr â thalu arian parod) ond mae bellach wedi dileu'r opsiwn o dalu â cherdyn ym Maes Parcio'r Santes Catrin ym Mhontypridd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Huw Day
    published this page in Ymgyrchoedd 2023-03-26 17:55:17 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.