Datrys Baw Cwn

dog-mess_sign.png

Cariwch bag neu Codwch Ddirwy!


Cyhoeddodd Plaid Cymru RhCT addewid maniffesto cynnar yn dilyn adborth o arolygon ledled RhCT.


Bydd Cyngor dan reolaeth Plaid Cymru ym mis Mai yn ymgynghori ar gyflwyno rheol newydd sy'n gofyn i gerddwyr cwn gario bag neu ddull arall i lanhau ar ôl eu hanifail anwes neu byddant yn wynebu dirwy.

Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg hwn. Mae hon yn enghraifft berffaith o 'Wleidyddiaeth Gymunedol' sydd ei angen arnom.


Byddai’r rheol yn ei gwneud yn angenrheidiol i gerddwyr cwn allu darparu tystiolaeth o "sut y byddant yn codi’r baw”. Os na all perchennog y ci ddangos tystiolaeth i swyddog gorfodaeth fydd a’r hawl i holi unrhyw gerddwr ci ar y mater, bydd trosedd wedi ei chyflawni a gallant roddi dirwy posibl o £75 os na fydd y perchennog yn gallu dangos ffordd o godi baw ci.


Er bod y rhan fwyaf o berchnogion cwn yn berchnogion cyfrifol, mae’r rheol newydd arfaethedig wedi'i gynllunio i dargedu perchnogion cwn anghyfrifol sy'n methu codi baw ci am nad ydynt yn cario y modd i wneud hynny. Mae baw ci yn fath annerbyniol a niweidiol o sbwriel.


Mae ein plant yn haeddu meysydd chwarae a meysydd chwaraeon glân ac rydym i gyd yn haeddu strydoedd a mannau cyhoeddus heb faw ci.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.