"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

"Debit Card"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

Dyna alwad Cynghorydd Tref Pontypridd, Dawn Wood.

Yn dilyn Pandemig Covid, mae’r defnydd o Gardiau Debyd a Chredyd i dalu am bob eitem o siopa wedi cynyddu’n aruthrol. Cymaint fel nad yw llawer o bobl bellach yn cario arian parod gyda nhw. Yn y rhan fwyaf o feysydd parcio ledled y wlad gellir talu naill ai ag arian parod neu gerdyn, ond nid yn RhCT.

Mae angen cymaint o gefnogaeth â phosibl ar Ganol ein Trefi ac mae annog cymaint o bobl â phosibl i'w defnyddio yn un cam hawdd y gall y Cyngor ei gymryd. Dyna pam yr wyf yn lansio’r ddeiseb hon yn galw ar RCT i ganiatáu talu â cherdyn yn ei feysydd parcio ledled y sir.

Os hoffech chi arwyddo cliciwch yma.

Dawn Wood a Parcio

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.