Hyb Cynnes Newydd i Bentre'r Eglwys

teacup

Hyb Cynnes Newydd i Bentre'r Eglwys

Mae Hyb Cynnes newydd ar gael yn rheolaidd ym Mhentre’r Eglwys, diolch i wirfoddolwyr o Eglwys Illtud Sant.

Bydd Hyb Cynnes bob dydd Iau 1af, 3ydd, a 4ydd o’r mis o 9 a.m. – 12 canol dydd yng Nghanolfan Tŷ Illtud, (Heol Illtud Sant, Pentre’r Eglwys, Pontypridd, CF38 1EB).

Gofynnodd un o drigolion lleol, Ioan Bellin, gwestiwn fis diwethaf yng Nghyngor Cymuned Llanilltud Faerdref yn amlygu manteision cael Hyb Cynnes yn y gymuned.

Dywedodd Aelod Plaid Cymru, Ioan Bellin:

“Tra bod y bai am yr argyfwng costau byw hwn yn San Steffan yn gorwedd yn Downing Street, mae’r effaith yn golygu ein bod ni i gyd yn teimlo’r pwysau.

Cost biliau, tanwydd, a’r siop fwyd i godi – ond nid yw ein pecynnau cyflog yn cadw i fyny.

Nid yw'n deg bod teuluoedd yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd tra bod cwmnïau ynni mawr yn gwneud yr elw mwyaf erioed. Ar lefel leol mae'n anodd dylanwadu ar y cwmnïau mawr hynny.

Rwy’n falch y byddwn yn gweld Hyb Cynnes ym Mhentre’r Eglwys.

Gwn o siarad â Chynghorwyr Plaid Cymru sy’n cynrychioli cymunedau fel Ynysybwl a Phontypridd sut y bu i’r Hybiau Cynnes hyn helpu llawer o bobl yn eu cymunedau y llynedd.

Nid cadw pobl yn gynnes yn unig a wnaeth yr Hybiau Cynnes, roeddent o fudd i’r canolfannau cymunedol a ddefnyddiwyd, oherwydd eu bod yn llawn. Fe wnaeth Hybiau Cynnes gysylltu pobl ar ôl y pandemig a dechrau mynd i’r afael ag unigrwydd yn ein cymunedau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.