Diolch

Election Map

Diolch i bawb a bleidleisiodd dros ymgeiswyr Plaid Cymru ar draws RhCT.

Ym Mhontypridd fe wnaethom gadw’r seddi a enillwyd gennym yn 2017 a chynyddu nifer Cynghorwyr Tref a Chymuned Plaid Cymru.

Daw’r map hwn o wefan Rhondda Cynon Taf a gallwch ddysgu mwy am eich Cynghorydd ar Wefan RhCT yma.


 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.