Isetholiad Hawthorn

e65a6f08-539c-42c3-9754-ae0040cfa597.jpgChad ydw i a hoffwn gyflwyno fy hun. Mae ein cynghorydd lleol Martin Fiddler Jones wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn camu i lawr rywbryd yn y gwanwyn. 

Mae gen i wreiddiau yma a chefais fy magu yn yr ardal hon, felly hefyd fy Mam, Debbie, a fy Nain a Thaid, Mary a Robert. Mynychais Babanod Glantaf, Parc Lewis ac Ysgol Uwchradd Hawthorn. Rydw i wedi byw ar Ebenezer Street, Ynyslyn Road ac ar hyn o bryd ar Glyn Dwr Avenue.

Rwyf wedi gweithio mewn pob math o swyddi: o bentyrru silffoedd yn Iceland, gweithio y tu ôl i'r bar yn yr Hawthorn Inn, delio â chwynion yn O2, i weithio yn y Cynulliad Cenedlaethol. Rwyf wedi gweithio ar faterion polisi, yn enwedig ar dai ac addysg ac mae gen i ddealltwriaeth dda o ba mor bwysig yw'r materion hyn i'n lles a'n potensial. Sefais hefyd yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016 dros Bontypridd ac rwyf wedi ymgyrchu ledled Cymru ar amrywiaeth eang o faterion.

Byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr eich cefnogaeth a'ch adborth trwy'r arolwg hwn ynghylch sut yr hoffech weld ein cymuned yn gwella yn y blynyddoedd i ddod.

Os hoffwch helpu i ethol Chad, cofrestrwch yma

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.