Ymgyrchoedd

Castle Ivor pont droed dros dro

 

Ym mis Ebrill 2018 caeodd cyngor RhCT bont ffordd Castell Ivor yn Nhrehopcyn at ddibenion adnewyddu. Roedd y cynllun £ 450,000 hwn i fod i bara oddeutu chwe mis. Yn dilyn digwyddiadau a achoswyd gan dywydd garw, ni fydd y bont yn cael ei hailagor tan fis Medi 2020 ar y cynharaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cofrestru

cofrestru_i_bleidleisio.jpg

Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio!

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio - mae mor syml â hynny.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pleidlais Bost

Pleidlais Bost

 

Hoffwch chi fod ar y tîm buddugol?

Ar draws y wlad mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.