Achub Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghilfynydd

Lansio deiseb i Ddiogelu Dyfodol Meddygfa Cilfynydd

Hywel Gronow

Yr wythnos hon mae’r Cynghorydd Hywel Gronow wedi derbyn cadarnhad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fod Taff Vale Practice wedi gwneud cais i gau cangen Cilfynydd. Bwriad y Bwrdd Iechyd yw cynnal ymarfer ymgysylltu â chleifion am 6 wythnos gan gysylltu â phob claf dros 15 oed sy’n byw yn ward Cilfynydd dros yr wythnosau nesaf i roi cyfle i leisiau lleol gael eu clywed.

Tra’n annog pawb sy’n cael eu heffeithio gan y cynnig i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, mae Cynghorydd Gronow hefyd wedi lansio deiseb i geisio sicrhau dyfodol y feddygfa, gyda’r bwriad o’i chyflwyno i’r bwrdd iechyd. Gellir llofnodi'r ddeiseb yma neu drwy gopi papur.

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Cynghorydd Gronow: “Mae’r newyddion hwn yn hynod siomedig a gwn y bydd llawer o bobl yng Nghilfynydd yn bryderus.

“Ers misoedd, rydw i wedi bod yn galw am sicrhau dyfodol y feddygfa gan fy mod yn gwybod pa mor bwysig yw’r gwasanaeth i’n cymuned.

“Dros yr wythnosau nesaf, mae’n bwysig bod ein lleisiau’n cael eu clywed gan y Bwrdd Iechyd er mwyn i’r feddygfa gael ei hachub.”

 

Llofnodwch y ddeiseb yma: Cliciwch yma

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.