Save our A&E Protest

 

Fe gyrhaeddodd yr ymgyrch i achub yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol y Glam y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd heddiw. Anerchwyd y cyfarfod gan Adam Price a Leanne Wood o Plaid Cymru.

Galwodd llawer o siaradwyr am ddiswyddo'r Gweinidog Iechyd am ei fethiant i ymyrryd yn y cynlluniau i israddio'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

IMG_20200212_123625.jpg

Dywedodd Chad Rickard o Rhydyfelin:

"Mae'r adran damweiniau ac achosion brys yn Llantrisant yn rhan hanfodol o'r gwasanaethau iechyd ar gyfer RhCT. Mae'r cynlluniau a gyflwynwyd gan y Bwrdd Iechyd yn peryglu bywydau."

 

 

IMG_20200212_123539.jpg

 

"Mae'r ymgyrch i achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn denu cefnogaeth gan bawb ar draws y sbectrwm gwleidyddol ac mae hynny'n hanfodol os ydym am achub yr adran ond mae methiant y Gweinidog Iechyd i gamu i'r adwy gyda'r Prif Weinidog yn ymwrthod ag unrhyw gyfrifoldeb yn gywilyddus."

 

 

IMG_20200212_123453.jpg

"Rhaid i ni gadw'r pwysau ar y Bwrdd Iechyd a'r Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd."

 

IMG_20200212_123434.jpg

 

Llofnodwch ein deiseb yma: https://www.saveroyalglam.wales/join

 

 

Wrth annerch y tu fas i’r Senedd ym Mae Caerdydd dywedodd Mr Rickard; “Deliodd Uned Frys a Damweiniau Ysbyty Brenhinol Morgannwg â 5,000 o bobl yn ystod mis Rhagfyr. Mae cymaint ohonom â phrofiad personol o ddefnyddio’r ddarpariaeth, ac wrth gael gwared â’r gwasanaeth bydd yn ein taro’n chwerw. Mae aelodau o’m teulu wedi cael eu trin pedair gwaith yn y chwe mis diwethaf yn unig.


“Mae llawer wedi anelu eu dicter at y bwrdd iechyd lleol, ond yn y pen draw, penderfyniad gwleidyddol yw hwn; mae’r cyfrifoldeb am Wasanaeth Iechyd Cymru yn nwylo Llywodraeth Lafur Cymru.


“Maent yn atebol am y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, er cymaint y maent yn gwadu nad ydynt yn rhan o gwbl o’r broses. Maent â’r gallu nawr i achub y gwasanaeth pe byddent yn fodlon ymyrryd.


“Y mae’n bwysig i bawb i wneud eu rhan i warchod ein darpariaeth yn yr adran frys a damweiniau, a da yw gweld yr ymgyrch yn cael ei chynnal mor frwd gan bobl o bob cwr o sir Rhondda Cynon Taf ac ymhellach.”


“Os ydych am weld y gwasanaethau yn gwella yn Ysbyty Morgannwg yn hytrach na chael eu dirymu, yna anfonwch e-bost neu neges Facebook at eich AC, AS a Bwrdd Iechyd Cwm Taf er mwyn gadael iddynt wybod beth yw eich barn. Mae’n bwysig i ni ddal i bwyso arnynt.”

 

Llofnodwch ein deiseb yma: https://www.saveroyalglam.wales/join


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.