Buddugoliaeth i Ymgyrchwyr wrth i Adolygiad Barnwrol roi terfyn ar Gynlluniau Ad-drefnu Ysgolion Dadleuol

WhatsApp_Image_2020-07-30_at_14.05.10.jpeg

Buddugoliaeth i Ymgyrchwyr wrth i Adolygiad Barnwrol roi terfyn ar Gynlluniau Ad-drefnu Ysgolion Dadleuol

Yn gynharach heddiw, 30 Gorffennaf 2020, cyhoeddwyd bod Barnwr Uchel Lys wedi dyfarnu yn erbyn cynlluniau ad-drefnu dadleuol ysgolion a gynigiwyd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, sy'n cael ei reoli gan y Blaid Lafur.

WhatsApp_Image_2020-07-30_at_14.05.15.jpeg
Mewn nodyn ar Facebook yn dilyn y cyhoeddiad, ysgrifennodd Heledd Fychan, y Cynghorydd Sir dros Dref Pontypridd ac ymgeisydd Pontypridd ar gyfer y Senedd, sydd wedi bod yn rhan ganolog o'r ymgyrch:

"Hoffwn dalu teyrnged i’r ymgyrchwyr, sydd wedi herio yn llwyddianus Cyngor Rhondda Cynon o ran eu cynlluniau i ad-drefnu ysgolion ym Mhontypridd. Mawr obeithiaf y bydd y Cyngor yn dysgu gwersi pwysig o hyn, ac yn cymryd y cyfle i wrando ar y gwrthwynebiadau, y pryderon a’r syniadau amgen wrth ail-feddwl y cynlluniau. Mae cyfle rwan i wneud rhywbeth gwahanol, fydd yn diwallu anghenion ein plant a’n pobl ifanc a gwn bydda’i y gymuned yn hapus i weithio gyda’r Cyngor ar ddatblygu y cynlluniau hynny."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.