Scott Bevan i sefyll mewn is-etholiad Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdre

Scott Bevan

Mae Scott Bevan wedi dewis i sefyll yn is-etholiad ar gyfer ward Llanilltud Faerdref.

Dywedodd Scott Bevan: “Dw i’n falch o gael fy newis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr is-etholiad ar Ddydd Iau 22ain Mehefin i ddewis cynghorydd newydd ar gyfer ein cymuned.

“Safais i y llynedd am y tro cyntaf ar gyfer y Cyngor Sir. Mae angen dechrau o'r newydd yn ward Llanilltud Faerdref.

“Prif thema fy ymgyrch yw cysylltu ein cymuned, sy'n golygu pobl a lleoedd.

 

“Byddaf yn ymgyrchu dros welliannau i fannau cymunedol a digwyddiadau lleol newydd, ynghyd â chynnal ein cysylltiadau trafnidiaeth fel gwasanaethau bysiau, a gwneud ein strydoedd yn ddiogel.

“Os caf fy ethol, byddaf yn ymuno â thîm cynghorwyr sir a chymuned Plaid Cymru ar draws Rhondda Cynon Taf a byddaf yn gallu gweithio gyda nhw ac AS Canol De Cymru, Heledd Fychan ar y materion hyn.”

“Dw i'n byw yn lleol gyda hanes o wasanaeth cyhoeddus. Dw i'n credu mewn hyrwyddo ein cymuned i sicrhau mai dyma'r lle gorau i deuluoedd ifanc ffynnu.”

Mae Scott Bevan yn gweithio ym maes datblygu meddalwedd a Technoleg Gwybodaeth.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.