Aer Glân a Tawelu Traffig ar gyfer Berw Road

Mae'r ddeiseb hon bellach wedi'i chyflwyno gan y Cyng Heledd Fychan i RCT.

Diolch am eich cefnogaeth.


Angen gwella diogelwch ac ansawdd aer ar Ffordd Berw nawr

Rydym ni, trigolion Berw Road a strydoedd cyfagos, yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf i fynd i’r afael ar frys â nifer o faterion sy’n effeithio ar Ffordd Berw yn hanesyddol ac ers llifogydd 2020. Mae hyn yn cynnwys:


1) Cymryd camau brys i atgyweirio'r Bont Wen, fel y gall ailagor i draffig dwyffordd cyn gynted â phosibl.
2) Nodi ffyrdd o leihau llygredd aer a dod o hyd i atebion i leihau faint o draffig sydd ar y ffordd.
3) Buddsoddi mewn mesurau tawelu traffig a mannau croesi diogel, er mwyn cynyddu diogelwch i breswylwyr.
4) Sicrhau fod gatiau llifogydd neu ddrysau atal llifogydd yn cael eu darparu i bob cartref a ddioddefodd llifogydd o'r arian a ddyrannwyd i Gyngor RhCT gan Lywodraeth Cymru.

 

Cliciwch yma i arwyddo

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.