Ail-agorwch Swyddfa'r Post Pontypridd

DIWEDDARIAD...DIWEDDARIAD...DIWEDDARIAD...DIWEDDARIAD...DIWEDDARIAD...DIWEDDARIAD...DIWEDDARIAD...

Darllen mwy yma.


 

swyddfa_post_mill_street.jpg

Caeodd Swyddfa Post Stryd y Felin,  Pontypridd ei drysau yn fuan ar ôl y Nadolig, gan achosi pryder ymysg preswylwyr y dref a busnesau.

Achoswyd hyn gan i gwmni Dennis Pounder Travel gau, oedd yn rhannu lleoliad gyda'r Swyddfa Post.

 

 

 

Cysylltodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros Tref Pontypridd gyda Swyddfa'r Post yn syth wedi i'r newydd dorri, ac maen't wedi ei sicrhau eu bod yn awyddus i ailagor yng nghanol y dref cyn gynted â phosib.

 

Dywedodd Heledd:

"Er fy mod yn falch bod Swyddfa'r Post yn awyddus i ailagor cyn gynted â phosibl yng Nghanol y Dref, nid wyf am gymryd unrhyw beth yn ganiataol. Trwy ddangos i Swyddfa'r Post faint mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei werthfawrogi a'r galw sydd amdano gan bobl y dref, gallwn helpu i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei ailsefydlu yn y dyfodol agos."

 

 

Ychwanegwch eich enw i'r ddeiseb drwy glicio yma: arrow.png featured-image_ail_agor_swyddfar_post.jpg

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.