Newyddion

Clwb Ieuenctid Newydd i Bontypridd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Parc Sglefrio Tonyrefail

Tonyrefail_Skate_Park_edited.jpg

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Danny Grehan, wedi lansio ymgyrch i osod Parc Sglefrio newydd yn Nhrefrefail.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Casglu Sbwriel yn Nhonyrefail

27973786_10155089890321857_1144940917839568429_n.jpg

Cynghorydd Danny Grehan wedi bod mas gyda TonyrefailEnvironment. Unwaith eto ma llwythi o sbwriel i godi.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swyddfa Post - Llwyddiant

PLO_front_page.jpg

Yn dilyn ymgyrch gref a welodd cannoedd o bobl arwyddo'r ddeiseb yn galw am ailagor Swyddfa Bost Mill Street, rydym yn falch o ddweud ei fod bellach wedi ailagor.

Gweler isod i ddarllen y stori lawn gan Bontypridd a Llantrisant Observer.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Ymunwch â ni i roi grym i’ch cymuned a’ch cenedl” – Leanne Wood

y_newid_sy_angen.JPGMewn darlith allweddol yng Nghaerdydd heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gosod allan agenda radical er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Wrth gyhoeddi pamffled eang ei chwmpas gyda syniadau yn amrywio o addysg i fenter i ddiwygio democrataidd, bydd Leanne Wood yn dweud y gall rhoi mwy o lais i bobl dros y materion sy’n effeithio arnynt hwy a’u cymunedau ail-gysylltu unigolion â gwleidyddiaeth a herio’r anobaith sydd wedi bod fwyaf amlwg yng ngoleuni degawd o doriadau a’r bleidlais i adael yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swyddfa Post Pontypridd

swyddfa_post_sign.jpg

Dywedodd Heledd Fychan, Cynghorydd Plaid Cymru dros Tref Pontypridd:

"Mae'r Swyddfa Bost yn rhan hanfodol o'r dref, gan ddarparu gwasanaethau pwysig yn ogystal a dennu llawer o bobl i mewn i Bontypridd sydd wedyn yn ymweld â siopau a busnesau eraill.

"Rydw i wedi bod mewn cysylltiad â Swyddfa'r Post ac wedi derbyn sicrwydd eu bod wedi ymrwymo i sicrhau bod Swyddfa'r Post yn parhau ym Mhontypridd. Maent eisoes yn edrych ar adeiladau amgen yn y dref, ac maent yn awyddus i ddod o hyd i ateb dros dro cyn gynted ag y bo modd cyn y gellir dod o hyd i rywbeth mwy parhaol.

"Rydw i hefyd wedi fy nhristhau gan y newyddion am gau Dennis Pounder Travel, a fydd yn golled i Bontypridd."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nadolig Llawen

cerdyn_Dolig.JPG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda.

Best wishes for a wonderful holiday season and a Happy New Year.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nadolig yn Nhonyrefail

 

Nadolin yn Ton

Nadolig yn dod!! Coed bach yn mynd lan ar siopau heddi. Y goeden fawr wedi goleuo’n barod. 


Da iawn Tonyrefail Cyngor Cymuned!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnau Goleuadau'r Nadolig - 18 Tachwedd 2017

Xmas_lights_2017_Cym.JPG

Mae Siôn Corn yn dod i ganol tref Pontypridd i gynnau goleuadau'r Nadolig!

Bydd Ogof Siôn Corn ar agor rhwng 12:00 a 17:30, a'r Glôb Eira, ble mae modd cael llun am ddim, yn agor am 13:00!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynhadledd Plaid Cymru 2017

Bu 2017 yn hanes dau etholiad, meddai Leanne wrth gefnogwyr Plaid Cymru. Ymysg yr hyn a alwyd yn lefelau nas gwelwyd erioed o’r blaen o bleidleisio tactegol, enillodd Plaid Cymru AS newydd.

Tynnodd Leanne sylw hefyd at y ffaith mai Plaid Cymru wnaeth yr enillion ail fwyaf o unrhyw blaid yn y DG yn yr etholiadau lleol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd