Newyddion

Parcio Tonyrefail

Buddugoliaeth parcio

Danny_Grehan_small.pngYn dilyn trafodaethau llwyddiannus ar gyllideb Cymru, sicrhaodd Plaid Cymru y bydd parcio mewn rhai meysydd parcio yn RhCT nawr tipyn yn rhatach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pencadlys Ymgyrch RCT yn agor ym Mhontypridd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datrys Baw Cwn

dog-mess_sign.png

Cariwch bag neu Codwch Ddirwy!


Cyhoeddodd Plaid Cymru RhCT addewid maniffesto cynnar yn dilyn adborth o arolygon ledled RhCT.


Bydd Cyngor dan reolaeth Plaid Cymru ym mis Mai yn ymgynghori ar gyflwyno rheol newydd sy'n gofyn i gerddwyr cwn gario bag neu ddull arall i lanhau ar ôl eu hanifail anwes neu byddant yn wynebu dirwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais Gaeaf - Papur Newydd Plaid Cymru Pontypridd

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewisiwch Danny fel eich cynghorydd nesaf

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod Danny Grehan wedi cael ei ddewis i gynrychioli Plaid Cymru yn Nwyrain Tonyrefail yn etholiadau’r cyngor (Mai 2017).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd fychan wedi cael ei dewis fel ymgeisydd dros Ward Tref Pontypridd

heledd_gwefan.PNGPlaid Cymru heddiw'n cyhoeddi mai Heledd Fychan yw ymgeisydd ward Tref Pontypridd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru, Ewrop, Brexit, ble nawr?

Steffan_Lewis_a_Heledd_Fychan_siarad_yn_clwb_y_bont.jpg 

 

.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd