Newyddion

"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

"Debit Card"Mae'n Amser i RhCT Ymuno â'r 21ain Ganrif"

Dyna alwad Cynghorydd Tref Pontypridd, Dawn Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru’n “Llaesu dwylo tra bod Cymru’n rhewi”

Llaesu dwylo tra bod Cymru’n rhewi“Roedd Plaid Cymru yn gweld hyn yn dod. Mae Llywodraeth yr Alban wedi gweithredu. Yn y cyfamser mae Llafur Cymru yn llusgo eu sodlau. Mae angen rhewi rhent a gwahardd troi allan tenantiaid yng Nghymru, rwan.” – Mabon ap Gwynfor AS

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddugoliaeth Ynysybwl

Heledd Fychan MS, Cllr Amanda Ellis and Cllr Paula Evans

Heledd Fychan MS, Cyng Amanda Ellis a'r Cynghorydd Paula Evans sydd newydd ei hethol yn y Cyfrif yng Nghanolfan Gymunedol Ynysybwl.

Fe wnaethom ni! Diolch am yr holl waith caled a wnaeth cymaint o wirfoddolwyr, pob taflen a ddosbarthwyd a phob drws yn cael ei gnocio, i gyd wedi talu ar ei ganfed.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng ynni: Gostyngwch y cap prisiau a’i rewi yn awr

Gas

‘Absenoldeb rhyfeddol yr arweinyddiaeth’ gan San Steffan yn ‘hollol anfaddeuol’, medd Liz Saville Roberts

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, heddiw (Iau 25 Awst) wedi galw ar lywodraeth y DG i ddychwelyd y cap prisiau i’r lefelau yr oeddynt cyn mis Ebrill. Galwodd y blaid hefyd am i’r cap prisiau gael ei ymestyn i fusnesau bychain ac elusennau, nad ydynt wedi eu cynnwys ar hyn o bryd, ac am i gefnogaeth ariannol i aelwydydd bregus gael ei ddyblu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adolygiad Annibynnol Llifogydd 2020

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ganol De Cymru Heledd Fychan – a oedd yn Gynghorydd dros Ward Tref Pontypridd pan darodd Storm Dennis ym mis Chwefror 2020 yn croesawu’r adolygiad.

“Dros ddwy flynedd ers y dinistr yn 2020, nid yw pob adroddiad i’r llifogydd wedi’i gyhoeddi ac nid yw trigolion a pherchnogion busnes yn gwybod o hyd beth ddigwyddodd na pham, nac a fydd eu cartrefi a’u busnesau yn ddiogel rhag llifogydd yn y dyfodol.” meddai hi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diolch

Election Map

Diolch i bawb a bleidleisiodd dros ymgeiswyr Plaid Cymru ar draws RhCT.

Ym Mhontypridd fe wnaethom gadw’r seddi a enillwyd gennym yn 2017 a chynyddu nifer Cynghorwyr Tref a Chymuned Plaid Cymru.

Daw’r map hwn o wefan Rhondda Cynon Taf a gallwch ddysgu mwy am eich Cynghorydd ar Wefan RhCT yma.


Darllenwch fwy
Rhannu

Mae arweinydd Plaid Cymru yn RhCT yn dweud mai eu busnes nhw yw pobol cyn etholiadau'r cyngor ym mis Mai

Pauline Jarman(Erthygl fanwl gydag Arweinydd y Blaid yn Rhondda Cynon Taf, Pauline Jarman. Gweler yr erthygl wreiddiol Wales Online yma)


Climate change, coal tip safety, flooding and the cost of living crisis are some of Plaid Cymru’s key focuses ahead of next month’s council elections. Pauline Jarman, has laid out what the party’s priorities would be for RCT should they take control of the council after the election on May 5.

Covering a wide range of topics such as the cost of living crisis, education, coal tips and the environment, she said the first thing they’d do is look at the Covid review and how it affects children’s education which she said is a key consideration. Ms Jarman also said they’d focus on the mental health of children and the loneliness of the elderly post-pandemic.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Ymgynghoriad Llawn ar Ddyfodol ein Tref

map

Yn dilyn yr ergydion y mae canol ein tref wedi’u hwynebu dros y blynyddoedd diwethaf, megis cau Marks and Spencer a HSBC a dymchwel y Neuadd Bingo, heb sôn am Covid a llifogydd 2020, mae’n wych gweld cymaint o siopau bach, lleol yn agor yn y dref. Mae yna egni newydd a bywiog.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Penwythnos Y Pasg 2022

campaign pics 2022

Roedd ymgeiswyr Plaid Cymru allan ar hyd a lled yr etholaeth dros benwythnos y Dwyrain. Siarad â phobl a dosbarthu taflenni.

 

Os hoffech helpu cliciwch yma neu cysylltwch â ni drwy Facebook.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn lansio ymgyrch RhCT 2022

PC RCT CandidatesMae’r etholiad hwn yn digwydd yn ystod un o'r cyfnodau mwyaf heriol yn ein bywydau. Gobeithiwn ein bod o’r diwedd yn dod allan o’r pandemig sydd wedi achosi cymaint o loes a niwed i’n cymunedau dros y ddwy flynedd ddiwethaf ond fel y gwyddom, nid yw Covid, na’i effeithiau wedi llwyr ddiflannu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd