Newyddion

"Achub fy bws!"

 

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi bod yn ymladd i gadw llwybrau cludiant ysgol allweddol rhag cael eu cau gan gyngor Llafur Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Catalonia a Brexit

Clywodd cyfarfod o aelodau Pontypridd o Blaid Cymru gan Jill Evans ASE a Dafydd Wigley am y datblygiadau diweddaraf yn Catalonia ac am Brexit.

Jill_Evans_a_Dafydd_Wigley_CyB_2_crop.jpg

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion da - Heol St John

RCT yn mynd i ail-osod gwyned hewl St John

[llun gan Google]

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn lansio deiseb i warchod dinasyddiaeth Ewropeaidd pobl y DG

Dylai pobl gae yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ol Brexit, medd Plaid Cymru, wrth iddi lansio deiseb ar-lein.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Llywydd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Plaid Cymru Pontypridd

elin_jones_st_david's_dinner.jpg

Y Llywydd, Elin Jones AC oedd y siaradwr gwadd Plaid Cymru Pontypridd yn dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Tafarn y Ship, Llanilltud Fardre.

Y gwestai arbennig yn ein cinio dathlu Gŵyl Dewi yn y Ship Inn, Llanilltud Faerdre, oedd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC. Ar nos Lun 26 Chwefror, daeth pawb ynghyd yn y bwyty poblogaidd i fwynhau pryd tri chwrs, oedd yn yn cynnwys prif gwrs cig oen neu opsiwn llysieuol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Clwb Ieuenctid Newydd i Bontypridd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Parc Sglefrio Tonyrefail

Tonyrefail_Skate_Park_edited.jpg

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Danny Grehan, wedi lansio ymgyrch i osod Parc Sglefrio newydd yn Nhrefrefail.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Casglu Sbwriel yn Nhonyrefail

27973786_10155089890321857_1144940917839568429_n.jpg

Cynghorydd Danny Grehan wedi bod mas gyda TonyrefailEnvironment. Unwaith eto ma llwythi o sbwriel i godi.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swyddfa Post - Llwyddiant

PLO_front_page.jpg

Yn dilyn ymgyrch gref a welodd cannoedd o bobl arwyddo'r ddeiseb yn galw am ailagor Swyddfa Bost Mill Street, rydym yn falch o ddweud ei fod bellach wedi ailagor.

Gweler isod i ddarllen y stori lawn gan Bontypridd a Llantrisant Observer.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Ymunwch â ni i roi grym i’ch cymuned a’ch cenedl” – Leanne Wood

y_newid_sy_angen.JPGMewn darlith allweddol yng Nghaerdydd heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gosod allan agenda radical er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Wrth gyhoeddi pamffled eang ei chwmpas gyda syniadau yn amrywio o addysg i fenter i ddiwygio democrataidd, bydd Leanne Wood yn dweud y gall rhoi mwy o lais i bobl dros y materion sy’n effeithio arnynt hwy a’u cymunedau ail-gysylltu unigolion â gwleidyddiaeth a herio’r anobaith sydd wedi bod fwyaf amlwg yng ngoleuni degawd o doriadau a’r bleidlais i adael yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd